„Vzhledem k tomu, že se v různých funkcích úřadu pohybuji již dvacet tři let, snažím se, aby to, co děláme, mělo širší vazbu na okolí a jednotlivé projekty na sebe navazovaly. Klademe opravdu velký důraz na maximální využití dotačních titulů a obecních peněz na investice a rekonstrukci majetku,“ říká dlouholetá starostka obce Blanka Čebišová.

Dokončených i rozpracovaných projektů za její poslední volební období byla celá řada, když nejzásadnější bylo zřízení sběrného místa na tříděný a nebezpečný odpad. „Zakoupili jsme také stroj na snížení prašnosti. Upravili jsme chodníky, rybníky. Máme sedm místních částí a snažíme se rybníky postupně zrevitalizovat, někde budujeme i zcela nové. Už nám chybí upravit pouze poslední tři rybníky,“ vyjmenovává některé z investic starostka obce Blanka Čebišová.

Čistečtí dále získali dotaci z MV - GŘ HZS od České kanceláře pojistitelů z fondu zábrany škod a Středočeského kraje a s finanční spoluúčastí obce pořídili hasičům nové zásahové vozidlo CAS Tatra.

V loňském roce rovněž dokončili kompletní opravu hasičské zbrojnice, na kterou získali dotaci z Ministerstva zemědělství ze Státního zemědělského intervenčního fondu. „Zbrojnice má novou střechu, fasádu a okna, takže je kompletně dodělaná. Hasiči si svépomocí upravili horní prostory klubovny, čímž i oni přispěli k celkové rekonstrukci,“ přiblížila čistecká starostka.

Kromě toho by hasiči měli dostat také nový dopravní automobil pro převoz hasičů, na který už má obec příslib dotace. „Vůz by měl sloužit i pro občany v případě nějaké živelné pohromy, povodně, velkého větru, tedy pro jejich evakuaci. Máme již schválené technické podmínky k automobilu a budeme připravovat výběrové řízení,“ upřesňuje Blanka Čebišová.

Obec investovala nemalé množství financí také do základní školy na různé projekty. Po kompletním zateplení, které se událo již v předchozím volebním období, se vybudovala nová střešní krytina i vnitřní úpravy. Po celkové rekonstrukci školní budovy se do školy bude investovat i nadále. Čistečtí totiž získali dotaci na vybudování světa techniky a robotiky. Celkové náklady projektu činí 5 milionů 703 tisíc korun, když dotace činí 95 procent. V současné době probíhá výběrové řízení a projekt by měl být zhotoven během letošního a poloviny následujícího roku. „Z toho mám opravdu velkou radost. Konkrétně se jedná o kompletní vybavení počítačové učebny, třída 3D tiskáren, kuchyňka, dílny, přírodní vědy, venkovní úpravy, bezbariérový přístup a WC. Škola se tedy opět posune o stupínek výš, když už nyní je perfektně vybavená,“ je potěšena starostka Čisté.

Dlouhodobějším cílem obce je pak rekonstrukce kulturního domu a výstavba splaškové kanalizace.