Opravy by se konečně měla dočkat ulice Dukelských hrdinů, a to v úseku od křižovatky se silnicí č. II/227 (za čerpací stanicí poblíž Masarykovy nemocnice ve směru na Kněževes) po křižovatku s ulicí Nad Nemocnicí a u Sv. Jiljí. Podle sdělení rakovnické radnice zde nebudou žádné objízdné trasy. „Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn přístup k okolním nemovitostem a v případě potřeby budou vybudovány provizorní můstky pro pěší,“ informovala radnice.

V době rekonstrukce části ulice kolem garáží bude komunikace uvnitř vnitrobloku zobousměrněná. Při opravě úseku v severní části bude komunikace opět jednosměrná a provoz povede po částečně opravené části kolem garáží. V době pokládky finální vrstvy budou obě rekonstruované části zcela uzavřené. Rekonstrukci provede rakovnická firma Froněk.