Vyhlásil ji Úřad městyse Mšec při příležitosti třetího ročníku mšeckých zámeckých slavností. Není samozřejmě určená jen pro obyvatele Mšece.

Do soutěže lze přihlásit výtvarnou práci (malba, kresba, grafika) zobrazující obec Mšec nebo její blízké okolí (budova, památka, příroda…). Formát výtvarného díla je A4 nebo A3. Vyhlášeny jsou čtyři kategorie: děti z mateřské školky, I. st. žáků ZŠ, II. st. žáků ZŠ, středoškoláci a dospělí.

Z každé kategorie vybere odborná porota dvacet nejlepších výtvarných děl. Ta budou vystavena při zámeckých slavnostech a hodnocena návštěvníky. Tři nejlepší z každé kategorie dostanou odměnu.

Svá výtvarná díla označte na zadní straně jménem a příjmením, datem narození a adresou (u žáků ZŠ navíc třídou). Doručovat je můžete do 15.05.2013 na Úřad městyse Mšec, č.p. 109, 270 64 Mšec.Mšecké slavnosti se uskuteční 15. června.