Do soutěže tuto rodinnou farmu nominovala Okresní agrární komora v Rakovníku. Ocenění za dobré hospodaření dostávají zemědělci každý rok při Středočeských dožínkách. Pro rok 2012 bylo nominováno celkem šest zemědělských podniků i soukromých hospodářů.

Farmu Ratzkových najdete v Hořesedlích. Rodina hospodaří na 130 hektarech orné půdy v katastrech Hořesedly, Kolešovice a Hokov. Většinu půdy vlastní, část mají pronajatou. Zaměřují se jak na živočišnou, tak i na rostlinnou výrobu. V živočišné především na výkrm prasat a okrajově na výkrm skotu. V rostlinné největší podíl tvoří pěstování obilovin, menší část pěstování řepky.

S hospodařením začali Ratzkovi v roce 1994. „Začátky byly těžké. Neměl jsem mechanizaci a skoro všechno jsem dělal ručně. I zelené krmivo jsem sekal kosou," vzpomínal František Ratzka, který začínal hospodařit ještě při zaměstnání. „Pak jsem postupně dokupoval stroje a hospodářství se pomalu rozjíždělo. Dnes toho vůbec nelituji. Určitě bych to ale nedokázal bez podpory celé rodiny," zkonstatoval. Na ne příliš lehké začátky zavzpomínala i jeho žena Jana: „Hodně věcí jsme museli dělat ručně a tenkrát byly děti malé, takže to nebylo vůbec jednoduché. Teď máme mechanizaci, a když jsou starší synové dospělí, zastanou kus práce."

Na začátku Ratzkovi postavili hospodářskou budovu se stájemi pro skot, prasata a také pro uskladnění sena a slámy. Pronajali si první hektary orné půdy. Zkraje je obdělávali nejjednodušší mechanizací. Postupně zvyšovali výměru pozemků a rozšiřovali i obnovovali strojový park.

Před třemi lety koupili areál dílen bývalého státního statku. Nyní ho postupně opravují. V budoucnu zde počítají s vybudováním rodinných jatek.