V současné době je druhá a třetí etapa oprav průtahu městem na počátku fáze výběru zhotovitele stavebních prací. Od podpisu smlouvy se zhotovitelem se bude odvíjet i termín jejich započetí.

„Předpokládali jsme, že přípravy na výběrovém řízení, které dělalo ŘSD, budou relativně rychlé, nicméně se tak nestalo, neboť pandemie omezila víceméně vše. Předpoklad je, že se letos vysoutěží a je stále navrženo, že by se část oprav měla ještě letos na podzim udělat,“ přibližuje starosta Jesenice Jan Polák.

Je ovšem i možné, že se celá akce, tedy druhá i třetí etapa, přesune na příští rok. „Záležet bude na tom, jaká firma to vyhraje a s ohledem na omezené kapacity stavebních firem je třeba i možné, že se to vše naplánuje až na příští rok. Otázkou také je, jako to na podzim bude vypadat, může nastat i druhá vlna pandemie. Těžko spekulovat,“ nepředbíhá Polák.

Podle Martina Bučka z Ředitelství silnic a dálnic bude záležet také na počasí. „Kdyby nebylo příznivé a práce by se na několik měsíců zastavily, nebylo by to ideální, takže je opravdu i možnost, že se celá realizace přesune na příští rok,“ potvrzuje Buček.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto.
Místa nehod by policie mohla skenovat. Když to kraj zaplatí

Pokud by se s opravami začalo ještě letos na podzim, zahrnovaly by méně náročnější etapu, co se inženýrských sítí týče, a to od železničního přejezdu k odbočce na Hotel Jesenice, kde by mohla být doprava vedena kyvadlově. Další etapa průtahu centrem města si vyžádá úplnou uzavírku.

Samotná rekonstrukce komunikace I/27 bude zahrnovat i odvodnění. „V rámci prací dojde k frézování stávajících asfaltových vrstev a odstranění nestmelených konstrukčních vrstev vozovky. Dojde k uložení vrstvy štěrkodrti, pokládce asfaltových vrstev. Rovněž dojde k opravě odvodnění a obnově vodorovného dopravního značení plastem,“ vyjmenovává Martin Buček z ŘSD, které tyto práce hradí.

Součástí zakázky je v rámci sdružené investice s městem Jesenice oprava přilehlých chodníků a veřejného osvětlení a oprava kanalizace a vodovodu, jež jsou uloženy v komunikaci, včetně přípojek v chodnících pro Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka.

„Bude to opět finančně velmi náročná akce. Jenom osvětlení nás bude stát přibližně dva miliony korun, chodníky na Plzeňské vyjdou na zhruba osm a půl milionu, včetně přípojek jen naše stavební objekty tedy vyjdou na asi 11,5 milionu,“ vyjmenovává Polák.

V loňském roce se náklady na rekonstrukci silnice v ulici Žatecká vyšplhaly na více než 30 milionů korun, v tomto případě se počítá řádově s podobnou částkou.

Ilustrační snímek.
Na rozvoj spolupráce obcí má kraj rozdělit čtyři miliony