Změnu jednacího řádu zastupitelstva města budou přední představitelé města projednávat na pondělním zasedání v Domě osvěty, a to od 17 hodin.

Tou největší změnou v jednacím řádu je zrušení omezení počtu vystoupení zastupitelů. „V jednacím řádu je dodatek, který schválilo minulé zastupitelstvo města. Jednotliví zastupitelé byli limitováni počtem výstupů, komentářů k projednávanému bodu. Mohou vystupovat pouze dvakrát a vždy po dobu maximálně pěti minut. Nechceme striktně měřit dobu výstupu. Proto jsme se rozhodli tento odstavec v jednacím řádu vypustit,“ komentoval rozhodnutí rady města starosta Luděk Štíbr s tím, že rozhodně nemá strach o nekonečné diskuze.

Podle něj je totiž v současném jednacím řádu formulace, že ten, kdo řídí jednání zastupitelstva, může v případě, kdy se diskuze ubírá od tématu a nesouvisí s ním, diskuzi přerušit. „Je to standardní postup, který funguje,“ dodal starosta.

Kromě toho se také zastupitelé již nebudou muset povinně účastnit seminářů k nadcházejícímu zasedání zastupitelstva města. Ty pořádá starosta města a jsou určené k vyjasnění problematiky k projednávanému bodu.

Semináře se konají v budově radnice a jsou zde přítomni vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu Rakovník. „Zastupitel, který se nezúčastnil konzultace a neomluvil se, a věc byla na konzultaci projednávána, tak se na zastupitelstvu nesměl ptát. To je podle mne nesmysl. Konzultace musí být dobrovolné a záleží také na časových možnostech zastupitelů. Konzultace jsou podmíněné pouze minimální účastí, což je sedm zastupitelů,“ sdělil Luděk Štíbr.

Už v březnu by rakovničtí zastupitelé, pokud změny v jednacím řádu v pondělí schválí, měli jednat bez papírových podkladů. Veškeré podklady určené k jednání si totiž budou stahovat v elektronické podobě ze serveru Městského úřadu Rakovník.

Podle místostarosty Jana Šváchy (Společně pro Rakovník) tuto možnost někteří zastupitelé využili už nyní. Další s tím nemají sebemenší problém. Tisk podkladů, příprava materiálů a samotný rozvoz stojí město 20 až 30 tisíc korun na jedno zasedání.

Město Rakovník v této souvislosti chystá nákup několika notebooků. Zastupitelé se totiž mohou rozhodnout, zda budou využívat svůj počítač, nebo dostanou od města notebook do výpůjčky. „Máme spočteno, že do dvou let se investice vrátí. Na březnovém zasedání by tak již všichni zastupitelé měli mít elektronické podklady. Vše musí ještě rozhodnut zastupitelé, ale neočekávám v tomto nějaký problém,“ řekl místostarosta Jan Švácha.