Jaké problémy loňský rok Masarykově nemocnici přinesl?

Za péči, kterou naše nemocnice pacientům poskytla v roce 2013, dostala nižší úhrady od zdravotních pojišťoven, což způsobilo určité problémy. Jak víme, tak v roce 2013 vzrostlo DPH. Ovšem pro nás to nebylo o jedno procento, ale takřka ve všech položkách o sedm procent neboť mnoho komodit, které byly dříve ve snížené sazbě DPH se vrátily nebo byly přesunuty do základní sazby DPH. Zároveň nám stouply nákupy a tam, kde se to projevilo nejvíce, byly potraviny.

Co vás naopak loni potěšilo?
Otevření nových prostor rehabilitace. Dnes už mohu hodnotit a vidím spokojenost personálu, který tam pracuje i pacientů. Pro nás to byla zkouška, jak bychom si představovali, pokud na to budou finanční zdroje, jak pokračovat při další renovaci v takzvané nové budově. Také obměňujeme techniku. Například náklady na novou lampu na CT – byly dva a půl milionu korun .

Pokračujete s renovací vozového parku?
Ano. Jednak jsme ho doplnili o jednu sanitu a jednak se snažíme o to, aby vybavení sanit splňovalo předpisy. Předpisy na zdravotní dopravu se totiž stále vylepšují. Každá sanita musí být třeba připravena na převoz dětí. Musí tam být dětské sedačky. A každá musí být vybavena defibrilátorem.

Co se personálu týká, tak přišli dvě velké změny na primariátech…
Žádná personální obměna není jednoduchá. Pan primář Miloš Pavlík šel do privátního sektoru a místo něho nastoupil na dětské oddělení Jiří Havránek.

Miloš Pavlík byl ikonou dětského oddělení, pilířem. Koncem roku 2012 mi sdělil svůj záměr v září odejít a dal mi tak poměrně velký prostor, k tomu, abych za něho hledal náhradu. Jiří Havránek je zkušený pediatr. Kvalita oddělení tedy zůstává.

Personální změna v nemocnici může být výhodou. S novým člověkem totiž mohou přijít i nové trendy, které na své oddělení přinese zvenčí." Některé věci, které jsou třeba už léty zaběhlé najednou změní a my zjistíme, že se změní k lepšímu. Je to tím novým a jiným náhledem na věc. Na přelomu roku 2013 – 2014 odešel primář Chod, byl už dávno v důchodovém věku, a tak už si právem zvolil odpočinek. Jeho práce, kterou zde během let odvedl byla kvalitní a posunul rakovnickou porodnici dál. Jeho mise byla úspěšná. Na shánění nového primáře jsem měl rok. Zájemci byli nakonec tři nebo čtyři a nakonec jsem dostal tip na Radka Poláčka z kladenské nemocnice. Oslovil jsem ho, zda by neměl zájem, a dohodli jsme se. Je to mladý, perspektivní lékař a doufám, že i on přinese do Rakovníka nové trendy. Věřím, že splní naděje které do něho vkládáme a že Rakovník získal kvalitního primáře na delší období.