Například ředitel 3. základní školy v Rakovníku Jan Křikava proto bude nabádat rodiče, aby si rozmysleli svůj postoj.

„Pokusím se rodičům vysvětlit v nějaké zprávě, aby testování za ty dva týdny nějak skousli a pak se uvidí. Jsou to pouze jednotky rodičů, tak by bylo dobré, aby se s situací smířili,“ pronesl Křikava.

Petra Chocholu, ředitele největší základní školy na Rakovnicku ZŠ Komenského ani Zdeňka Brabce, ředitele rakovnické 2. základní školy, nastolená pravidla příliš nepřekvapila. „Dalo se to očekávat, a to i ve shodě s doporučeními, která byla již na začátku minulého školního roku. Ve screeningovém testování ani v ostatních opatřeních nevidím zásadní problém. Většina toho je formou doporučení, což je důležité, takže máme určitý manévrovací prostor je přizpůsobit našim specifickým podmínkám,“ konstatoval Zdeněk Brabec, podle něhož je důležitá, jak tato opatření přijmou rodiče.

„Mohou nastat určité potíže některým rodičům opatření vysvětlit, když budou trvat na svém postoji a nebudou ochotni toto akceptovat. Nemyslím si ale, že by se jednalo o omezování práv dětí,“ upozornil Brabec a podotkl, že v loňském školním roce bylo pouze několik rodičů, kteří s nastolenými podmínkami nesouhlasili.

Vše dodržet nejde

Podobný názor, jako Zdeněk Brabec, má i ředitel 1. základní školy Karel Folber. „V manuálu nejsou nějaká převratná překvapení, která bychom nečekali a s většinou z nich jsme se již setkali v loňském školním roce,“ uvedl Folber, podle něhož všechna doporučení s ohledem na počet žáků a velikosti budovy zřejmě nebude možné dodržet, žádné komplikace ale neočekává.

Snad jen pokud by se našli rodiče, kteří by odmítli pravidelní testování. „V loňském školním roce byli asi tři a chtělo to trochu čas. Pak jim to učitelky vysvětlily. Pokud se najde takový žák, který se nebude testovat a bude muset mít roušku, nebude moci cvičit s ostatními, bude si muset udržet distanc, nebude to pro něj jednoduché. Museli bychom se s tím popasovat, ale věřím, že se takový nenajde,“ doufá Folber.