„V novele zákona vypadla část věty „Nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky". Všechny akce, u kterých povolíme zkrácení doby nočního klidu, tak musí být uvedeny přímo v obecně závazné vyhlášce. Pakliže tomu tak není, pak je noční klid od dvaadvacáté do šesté hodiny," řekl Rakovnickému deníku starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) a jedním dechem ještě podotkl: „Problém je v tom, že vyhlášku schvaluje zastupitelstvo města. Pakliže by se tak vyskytla nějaká akce celoobecního významu v průběhu roku, musel by její pořadatel požádat o zkrácení doby nočního klidu minimálně tři až čtyři měsíce předem, abychom stihli věc projednat v radě města, následně poté v zastupitelstvu, a změnit vyhlášku."

Ačkoliv se objevily spekulace, že novela zákona omezuje také rodinné oslavy, podle starosty města tomu tak rozhodně není. Omezení se dotýká pouze akcí celoobecního významu, například firemních oslav, kde se pohybují stovky návštěvníků a kde je předpoklad, že dojde k porušení nočního klidu. Žádosti budou muset podávat také pořadatelé letních sportovních turnajů, ale i hasičských soutěží. Ty v drtivé většině totiž po ukončení sportovních klání pokračují zábavou při živé hudbě, a to mnohde i do ranních hodin.

„Je to nesmysl a zbytečná byrokracie. Přeci jen zejména v létě to na vesnicích žije právě díky nejrůznějším turnajům, a i hasičům. Mnohdy se zrodí myšlenka ze dne na den. Místo toho, aby se takoví lidé podporovali, tak jim poslanci ještě jejich snahu ztěžují. Jde to proti zdravému rozumu a nevím, co si o tom myslet. Ale když jsem si nedávno přečetl článek, že se řeší, jestli rybářská olůvka nejsou až příliš škodlivá pro rybníky, tam mne to vůbec nepřekvapuje," řekl Rakovnickému deníku Miroslav Novotný.

Novela přestupkového zákona zákona k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností se nelíbí ani starostovi Rakovníka Pavlu Jenšovskému. Podle něj je argument, aby lidé byli dlouhodobě informovaní o akcích dopředu, mimo realitu. „Přijde mi to jako nevhodné zasahování státu do místních záležitostí. Odůvodnění, že občané musí být dlouhodobě informováni o tom, ve kterých dnech se přesně nevyspí, je, podle mého názoru, trošku mimo realitu. Je jen dobře, když jsou lidé aktivní, když se snaží pořádat akce, a pakliže to budou mít ztížené tím, že musí žádat měsíce dopředu a my bychom museli dávat do vyhlášky přesné dny, je to demotivující," reagoval na dotaz Rakovnického deníku Pavel Jenšovský.

Podobu nové obecně závazné vyhlášky budou rakovničtí zastupitelé schvalovat v pondělí 19. září od 17 hodin v Domě osvěty. V návrhu vyhlášky jsou uvedené tyto akce: Rakovnické posvícení, Rakovnické cyklování, noc z 30. dubna na 1. května a také noc z 31. 12. na 1. 1. Další akce budou muset, jak již bylo zmíněno, schválit dodatečně přední představitelé města.

Starosta Pavel Jenšovský pak Rakovnickému deníku řekl, že se radnice snažila zkrátit dobu nočního klidu po dobu prázdnin o jednu hodinu, aby vyšla vstříc pořadatelům akcí. Ovšem takovýto návrh obecně závazné vyhlášky smetlo ministerstvo vnitra ze stolu. „A to z důvodu příliš dlouhého časového úseku," doplnil starosta.