V rámci oslav mezinárodního Dne Země otevřela botanická zahrada své dveře.


Lesopark


Pokud bych se ohlédl zpět,, tak se například hovořilo, že přijdeme o její část. V roce dva tisíce nás totiž postihly záplavy a řadu měsíců byla spodní část zahrady zaplavena. Zásluhou kolegy Václava Laňky tuto zkoušku zahrada ustála. Byl založen lesopark, který je nyní vhodným doplňkem se svojí lužní a hajní flórou,“ upozornil František Pazdera. Už předloni měli návštěvníci botanické zahrady možnost vidět lesopark v prvním květu.


Zahrada


Dnes je část botanické zahrady věnována polním plodinám, polní zelenině, další část energetickým rostlinám, a také léčivkám a aromatickým bylinám. Připravuje se rekonstrukce oddělení drobného ovoce představující novou jahodárnu a založení systému letniček. „Rád bych touto cestou poděkoval některým našim dlouholetým spolupracovníkům. Patří mezi ně pan Vladimír Kout, který nás pravidelně obdarovává botanickými zajímavostmi a během akcí zde vystavuje vřesovištní rostlinky,“ uvedl František Pazdera.

Díky patří rovněž Ivaně Fialové, která opět pro hosty Dne otevřených dveří v botanické zahradě přichystala výstavu keramiky své keramické dílny. „Dále chci poděkovat Ivě Poláčkové za práci s dětmi, Walteru Richterovi a Václavu Laňkovi za jejich špičkový přínos pro naši zahradu,“ zdůraznil František Pazdera a dodal, že ani bez dalších podobně zapálených lidiček, kterým botanická zahrada přirostla k srdci, by dnes určitě nebyla v takovém stavu, v jakém je dnes, kdy je chloubou města Rakovníka.

Botanickou zahradu v Rakovníku si můžete přijít prohlédnout v každý všední den od 8 do 13 hodin.
V příštím roce uvažuje zahrada o rekonstrukci závlahového řádu.