„Rádi bychom nastavili pravidla tak, aby například nedocházelo vlivem zásahů k narušení inženýrských sítí," sdělil starosta Zdeněk Nejdl a jedním dechem ještě podotkl: „Rozhodně si ale aktivity občanů vážíme." A aby toho nebylo málo, ti samí lidé, kteří dřeviny vysadili, po několika letech požadují po městu, aby je na vlastní náklady pokácelo. Kromě stromů si také lidé zakládají poblíž panelových domů záhony, ať už letničkové, trvalkové, ale i zeleninové či bylinkové, a následně po městu chtějí, aby se o záhony staralo.

„Například údržba letničkových záhonů je velmi nákladná, a proto ji soustředíme do centrálních a reprezentačních prostor města. Není v našich možnostech udržovat svévolně vytvořené záhony v okolí například panelových domů," vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl. Ten zároveň podotkl, že se ze strany rakovnické radnice rozhodně nejedná o žádné represivní opatření.

Mimo nechtěnou a nevhodnou výsadbu dochází i k nepovolenému kácení a řezání veřejné zeleně, ale také ke krádežím. Letničky, které jsou ozdobou veřejných prostor v centru města, lapkové často vykopou a poté umístí rostliny třeba na hřbitov. „Máme i s tímto zkušenost," potvrdila Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

V ulici Dukelských hrdinů pro změnu „zahrádkáři" uřezali keře tak neodborně, že je defakto zničili. „Větve a odpad z keřů pak nechali na místě a na městu, aby vše uklidilo," informovala Alida Štulajterová. Rozhodně ale v Rakovníku není vyhlášen stop stav pro zahrádkáře. Pokud budou chtít občané u svých domů a na veřejném prostranství něco pěstovat či vysadit, rozhodně to možné je, stačí se obrátit na odbor správy majetku. „V případě zájmu lze části zeleně předat zájemcům do péče na základě smluvního ujednání. Znovu říkáme, že se nejedná o represivní opatření," dodala mluvčí Alida Štulajterová.