„Na jaře nikdo z nás nevěděl, jaká omezení v provozu prodejen budou, a tak jsme vyprodali některé trvanlivé produkty typu těstoviny, konzervy a především mouku. Tentokrát jsme nezaznamenali žádný konkrétní výrobek, který by vykazoval výrazné větší prodeje, než je obvyklé,“ popisuje Polcar.

Ve spotřebním družstvu zaznamenali, podobně jako na jaře, vyšší cenu jednotlivých nákupů oproti běžnému stavu a také zvýšený maloobchodního obrat. Hlavním důvodem je podle ředitele především fakt, že zákaznici začali směřovat své nákupy do menších prodejen. „Určitě většina z nás vnímala nákup v menší prodejně v místě bydliště jako pohodlnější a hlavně bezpečnější než ve velkém hypermarketu, kde dochází ke kumulaci většího počtu zákazníků,“ myslí si Aleš Polcar.

Jeho slova potvrdila i zaměstnankyně luženské prodejny Martina Najmanová, která vidí za zvýšeným zájmem také nové pravidlo patnácti metrů čtverečních na jednoho zákazníka. „Zákazníků máme určitě více a po novém opatření se to ještě zvýšilo. Lidé říkají, že nebudou stát ve frontě u marketů v Rakovníku a jdou do menšího obchodu, tedy i k nám,“ povšimla si prodavačka.

Ke kontrole dodržování pravidla 15 metrů slouží i v Jednotách přesně stanovený počet nákupních košíků, který se rovná povolenému počtu zákazníků. Hlídače do žádného z obchodů vedení spotřebního družstva nepřijímalo a ani přijímat nehodlá.

„Ve většině prodejen jsme v souvislosti s tímto opatřením nezaznamenali výraznější komplikace, i když z praxe víme, že některá opatření několik jedinců vnímalo zcela nesmyslně jako útok na jeho svobodu, někdo byl proti jen z principu. I v našich prodejnách museli zaměstnanci občas čelit verbálním útokům. Jsem ale rád, že naštěstí naprostá většina zákazníků opatření respektovala a snažila se personálu jejich nelehkou práci ulehčit,“ zdůraznil Polcar.

Podle Martiny Najmanové se situace oproti jaru výrazně zlepšila. „Na jaře opatření zákazníci hodně bojkotovali, ale teď už chodí poctivě v rouškách. Jen ráno se sem občas nahrnou dělníci, kteří tady staví silnici, a tak je upozorníme, že u nás smí být pouze sedm lidí najednou a respektují to,“ potvrdila prodavačka.

Co se týče plošné úpravy otevírací doby, k té v prodejnách nepřistoupili. „Každou prodejnu jsme řešili individuálně a pokud bylo potřeba, například z důvodu karantény některého zaměstnance, ošetřovného, zdravotních důvodů a podobně, pracovní dobu jsme částečně upravovali, případně prodejnu krátkodobě uzavřeli. Naštěstí takovýchto případů nebylo mnoho,“ popsal ředitel.

Na nezbytně nutnou dobu byly uzavřeny konkrétně tři prodejny v okrese. „Jinak se nám ale podařilo situaci zvládnout pomocí vlastního personálu, takže nebylo potřeba masivně nabírat nové brigádníky,“ konstatoval Aleš Polcar. Ten také ujistil, že oproti jarní situaci, kdy poněkud vázly dodávky již objednaných ochranných pomůcek, je v současné době zajištěno jejich dostatečné množství, a to včetně dezinfekčních prostředků.