Ředitelka školy Miroslava Pechová konkretizovala: „Máme devět tříd, z nichž 
s dvaadvaceti žáky je osmička nejpočetnější. Jinak máme ve třídách do dvaceti žáků. Školáků tedy máme zatím dost 
a nemusíme třídy spojovat."

V mateřince je ovšem absolutní strop 56 dětí. „To je maximum. Více se jich tam nevejde. A to byla kapacita ve školce již navýšena," upozornila Miroslava Pechová.

Loňský rok naštěstí nebyl 
v tomto, dle Miroslavy Pechové, tak hrozný: „Nemohli jsme přijmout jen sedm dvouletých dětí. Byla jsem ráda, že tříleté jsme mohli vzít všechny." Nyní čekají, jak bude situace vypadat po letošním zápise. Pokud zájemců bude opět více, má už obec i vedení školy připraveno řešení k dalšímu navýšení kapacity. Kromě místních dětí docházejí do luženské školy také děti z Lišan, 
z Rakovníka, dokonce i z Rudy. „Mohli bychom tu mít dětí i více, ale dnes je jiná doba. Rodiče se častěji než dříve stěhují, ať už za prací, nebo proto, že se rozejdou a děti vezme jeden z rodičů s sebou do jiné školy. Důvody jsou různé," konstatovala ředitelka.

Na rozdíl od jiných základních škol na okrese zde zatím nemusí spojovat třídy ani zkracovat zaměstnancům pracovní úvazky. „Jen na prvním stupni jsme spojili méně početné třídy na výtvarnou a hudební výchovu," uvedla Miroslava Pechová.
Celkem má škola a školka 30 zaměstnanců. „Ke zkrácení pracovních úvazků prozatím nemusíme přistupovat, ale máme tu nějaké. Dvě paní učitelky je chtěly samy, a to kvůli tomu, že mají doma malé děti, takže jim to takto vyhovuje. Pracuje u nás i kolegyně, která je již v důchodu. Učí mj. cizí jazyk – němčinu. Od letošního roku je už druhý cizí jazyk povinný a my bychom neměli němčináře," vysvětlila Miroslava Pechová.

Škola druhým rokem čerpá evropskou dotaci. Nakoupila dataprojektory, notebooky, kantoři se mají možnost vzdělávat za „evropské peníze". Možná tkví zájem o tuto školu v tom, že zde funguje celá řada zájmových kroužků. Jmenujme namátkou: střelecký, turistický, myslivecký, zdravotnický, fotografický, výtvarný, keramický, Klub mladého diváka, … Velmi oblíbenou soutěží se stala Indiánská stezka, soutěž pod patronací ochránců přírody. Soutěž je zaměřena na ochranu přírody, památek a také na tábornické a turistické dovednosti.

Na „zdravušce" si zase děti prakticky zkouší správné poskytnutí první pomoci, obvazovou techniku. „A to pod dozorem zkušené zdravotní sestry z oddělení ARO rakovnické nemocnice, paní Doubravové," doplnila ředitelka školy.

Škola spolupracuje s Automotoklubem Lužná, s Českým červeným křížem, s Lesy České republiky, se Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ, s místními hasiči i kulturní komisí při Obecním úřadě Lužná. „Každoročně se členové těchto organizací a složek setkávají s naší mládeží na projektových dnech, v tomto případě na Dni Integrovaného záchranného systému, který pořádáme na konci školního roku," upozornila také Miroslava Pechová.

Lucie Iblová z luženské mateřské školy se umístila na 1. místě ve výtvarné soutěži „Namaluj své město, svoji vesnici" ve věkové kategorii 4 roky. Její výtvarné dílo bylo vystaveno ve Výstavní síni na radnici v Rakovníku. V soutěži Rakovnický slavíček si výborně vedly děti Anička Stehlíková a Vašek Hamouz.

Radost tu dělají i starší žáci a žákyně. Školu úspěšně a každoročně reprezentují Jáchym Hanko, Kateřina Valentová, Josef Krabec, Tereza Fenclová, Veronika Vildmanová, Jiří Horský, Adam Mauer a řada dalších. Je jich hodně, ale o nich někdy příště, to je na další příspěvek.