Schválila

II. třída - schváleno celé 8. kolo

III. třída - schváleno celé 8. kolo

IV. třída - schváleno celé 8. kolo

Vzala na vědomí

Zpravodaj OFS č. 9

Peněžitá plnění

FO TJ Slabce (B) – 8. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b – nedostatečně vyplněný zápis o utkání – neuveden vedoucí mužstva).

FO So. Branov (B) – 8. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b – nedostatečně vyplněný zápis o utkání – neoznačen kapitán mužstva).

Peněžitá plnění

STK OFS Rakovník upozorňuje FO okresu na řádné, čitelné a nepřepisované vyplňování zápisu o utkání. Porušování tohoto ustanovení bude bráno dle RMS 2007/2008 jako nedostatečně vyplněný zápis o utkání a bude řešeno pokutou FO.

Zápis ze schůze KM OFS Rakovník – 11.10.2007

Schvaluje

OP dorostu - schváleno celé 6. kolo

OP starších žáků - schváleno celé 6. kolo mimo utkání E1A0602 ČL Kolešovice – B. Rynholec

OP starších přípravek - schváleno celé 6. kolo a utkání 4. kola utkání G1A0404 FC Jesenice – FC05 Zavidov

Okr. pohár ml. žáků - schváleno celé 1. kola

OP ml. přípravek - schváleno utkání 6. kola

Propozice halových turnajů mladších žáků, starších a mladších přípravek.

Kontumace

OP st. žáků 6. kolo E1A0602 ČL Kolešovice – B. Rynholec

Utkání se kontumuje dle SŘ čl. 58/3 pro nenastoupení družstva B. Rynholec kutkání. Družstvu ČL Kolešovice se dle SŘ čl. 63/1 přidělují 3 body a započítává se aktivní brankový poměr 3:0. Družstvu B. Rynholec se nepřiděluje žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:3. FO B. Rynholec zašle FO ČL KOlešovice dle SŘ čl. 63/5 a RMS 2007/2008 Příl. č. 1, bod č. 3/a náhradu ve výši 300,-- Kč. Termín zaslání náhrady soupeři do 22.10.2007.

Termíny zimních halových turnajů

Starší žáci - SO 9. února 2008 od 8:00 hod.

Mladší žáci - SO 17. listopadu 2007 od 8:00 hod.

Starší přípravka - NE 18. listopadu 2007 od 8:00 hod.

Mladší přípravka - SO 17. listopadu 2007 od 13:00 hod.