Dříve platili téměř třicet čtyři korun. Ke snížení došlo díky dekontační odstředivce zabudované na koncovce čistírny odpadních vod. Toto zařízení odstředí vodu z kalů.

Tím odpadnou nemalé náklady na jejich přepravu na jiné čistírny, které jsou touto technologií vybaveny. Vylisované kaly se tak odvezou na blízkou skládku Ekologie.

Technické služby na toto zařízení získaly dotaci od Středočeského kraje.