Oproti minulému roku se zde počítá s pětinásobkem vyčleněných peněz, tedy s částkou 175 tisíc korun.

Na toto navýšení poukázal na únorovém zasedání lídr opozičních zastupitelů a senátor z řad sociální demokracie (ČSSD) Marcel Chládek. V dotazování, proč došlo k navýšení, pokračoval na mimořádném zasedání spolustraník Miloš Lippert.

„Vycházeli jsme z odhadů a následně udělali odhady pro členy rady města, protože přesně nevíme, kdo bude žádat o refundaci mzdy,“ odpověděla na dotaz Renata Kameníková z personálního oddělení.

„Peníze v rozpočtu jsou a pokud se nevyčerpají, zůstanou na tom samém místě, v té samé položce. Plýtvat se s nimi nebude,“ doplnil informace starosta města Zdeněk Nejd (ODS).

„Nikdo ze zastupitelů si refundaci nenárokuje, protože se zasedání konají po pracovní době. Proč by nemohla rada města zasedat, dejme tomu, po patnácté hodině, tedy po pracovní době jako zastupitelé?“ dotazoval se Lippert vedení města. Konkrétní odpovědi se však nedočkal. Starosta Nejdl pouze na závěr dodal: „Toto ponechám bez komentáře.“