Plánovaný přesun autobusové zastávky u parku sv. Isidora zahrnou v Novém Strašecí do komplexního projektu inovací všech zastávek ve městě.

Chodci i řidiči se zde občas stávají nedobrovolnými účastníky nepřehledných situací přerůstajících v hazard. Plánované přemístění zastávky za kapli sv. Isidora směrem na Rynholec se jeví nejlogičtějším řešením. Aby k tomuto došlo, musí sehnat město dostatek financí. „Čím bude projekt komplexnější, tím je větší pravděpodobnost, že bude schválen,“ nechal se slyšet na poslední tiskové konferenci novostrašecký starosta Miroslav Roček.

„V tuto chvíli to připravujeme tak, že bychom chtěli provést inovaci všech zastávek ve Strašecí. Včetně přístupových cest nebo parkových úprav. Je tu i taková myšlenka, že by se vybudovala centrální cesta, která by sloužila k vzájemnému propojení zastávek nacházejících se podél krajské komunikace,“ nastínil vedoucí odboru investic novostrašecké radnice Petr Dubravský.

Podle slov starosty města by mohlo k některým fázím realizace tohoto projektu docházet již během příštího roku. Záleží však na vypsání dotačního titulu a na městském zastupitelstvu, jaké projekty označí za prioritní.