Jedním z nich je i vyčíslení škody za spor s bývalou tajemnicí,“ odůvodnil návrh zastupitel za ODS Luděk Štíbr. Podle něho by k navyšování nákladů nedošlo, kdyby se úřad řídil již prvním soudním rozhodnutím. Starosta města Pavel Jenšovský se tomu nebrání. „Abych odpovídal za jakékoli náklady, které městu vznikly, musel by mi být dokázán postup v rozporu se státními předpisy. A já sem v tomto sporu postupoval v souladu se zákonem a tehdy planou judikaturou,“ řekl Pavel Jenšovský. Stávající tajemnici zadal starosta za úkol spočítat celkové náklady sporu a to už do červnového mimořádného zastupitelstva.

A v červnu se nebudou řešit jen náklady za tento soudní spor. „Městská rada v minulém volebním období rozhodla o tom, že půjde do sporu s doktorem Olšiakem, i když věděla, že město nejspíš prohraje čtvrt milionu,“ uvedl Pavel Jenšovský. A spor město opravdu v minulém roce prohrálo. Starosta chce tedy na mimořádném zasedání zastupitelů projednat náklady města v obou těchto sporech a také jednat o zodpovědnosti, tak jak to navrhl zastupitel Luděk Štíbr.