Hauner by chtěl v jižním svahu vybudovat tělocvičnu a celý objekt čp. 2825 se chystal rozšířit, neboť dosavadní zázemí již nedostačovalo stále se rozšiřujícímu klubu, jehož mládežnická základna rok od roku roste. Někteří zastupitelé byli letos v březnu jeho záměru nakloněni, ovšem v případě, že žádost o odprodej bude zahrnovat jen nezbytně nutné pozemky pro stavbu budovy.

Nakonec jej tehdy nepodpořili a požadovali předložit studii s konkrétní výměrou.Majitel klubu podal v červnu opakovanou žádost s přesnými výměrami nutnými pro rozšíření stavby. Jenže ta se nijak nelišila od té původní žádosti.Město se proto obávalo, že by se pozemky mohly nakonec využít jinak, například pro výstavbu bytových jednotek nad tělocvičnou, což ostatně umožňuje i územní plán.

Zástupci odboru správy majetku také připomněli, že v případě prodeje není mnoho možností, jak garantovat výstavbu sportovního centra či záruku dlouhého provozu. Majitel sportovního klubu na to upravil původní žádost a zažádal pouze o odkoupení nezbytných pozemků o výměře 258 m2, které by byly nutné k rozšíření budovy. Neměl tedy již zájem o odkoupení přístupové cesty ani prostoru pro venkovní hřiště.

Jedna z tělocvičen sportovního klubu Mek GYM ve Fojtíkově ulici v Rakovníku by se mohla rozrůst v menší sportovní centrum.
Sportoviště Mek GYM má šanci na rozšíření, Rakovničtí zastupitelé chtějí studii

Rada přesto prodej pozemků nepodpořila a konečné rozhodnutí tak bylo v kompetenci zastupitelů.Proti odprodeji se dlouhodobě staví například rakovnický starosta Luděk Štíbr (ODS), který se obává dopravní zatíženosti. „Je vidět, že počet členů sportovního klubu narůstá a je potřeba se dále rozvíjet, ale tento záměr se mi nezdá ideální, i kvůli zatíženosti sídliště. Je zde vysoká zastavěnost, nejsou tam parkovací plochy, možná by to některé lidi i rušilo,“ uvedl již před časem Štíbr, podle něhož je tento prostor komplikovaný, vzhledem k zasíťování pozemků.

Město by podlě něj ztratilo možnost nakládat s pozemkem v lokalitě s vysokou koncentrací výstavby a s omezeným množství parkování a malého množství veřejné zeleně, proto protinávrh vedoucí k odprodeji nepodpořil.

Stejně odmítavě se postavil i senátor a radní Ivo Trešl (Město pro vás). „Nejsem úplně přesvědčený, že jde o ideální místo pro stavbu, kde by měly probíhat nějaké sportovní aktivity se zvýšeným pohybem osob typu závodů. Během víkendu by tam třeba přijelo několik desítek aut a muselo by někde zaparkovat. Kapacita míst na takto velkém a koncentrovaném sídlišti je ovšem omezená a často zde nezaparkují ani místní,“ konstatoval Trešl, který jinak činnost Marka Haunera a jeho týmu kvitoval.

Rakovnický Mek Gym.
Rakovnický Mek Gym nabízí pohyb jako životní styl

„Je fajn, že někdo dělá takovéto aktivity pro děti a naše občany. Je ovšem otázkou, zda by byl schopen svůj záměr dovést do úspěšného konce, v tomto případě se nejedná o malou částku. Víme o řadě staveb, které se rozestavěly, ale nakonec se nedostavily nebo později sloužily jinému účelu,“ nechal se slyšet.

Většina zastupitelů se nakonec vyslovila proti odprodeji. Pro hlasovalo pouze pět. Majitel sportoviště celou situaci bezprostředně po rozhodnutí nechtěl komentovat.