O změně rozhodli rakovničtí zastupitelé na svém posledním zasedání. Kromě toho zastupitel Petr Svoboda (Směr Rakovník) pak požadoval bližší informace k fungování společnosti, kde má město Rakovník svůj podíl.

Petr Svoboda, jenž je členem rakovnické koalice, požadoval po radě města zpracování zprávy, ve které by se zaměřila na ekonomiku společnosti Skládka Vrbička.

„Zajímalo by nás, zda existuje fyzická kontrola nad působením této společnosti,“ začal debatu zastupitel Petr Svoboda.

Dnes už bývalý člen dozorčí rady zmíněné společnosti a nynější opoziční zastupitel Miroslav Samaš (ANO) zastupitelům sdělil, že společnost generuje zisk. Jeho přesnou výši ovšem na jednání nevěděl.

„Firma Vrbička zastřešuje několik obcí, Rakovník je jedním z největších společníků. Tím největším je pak město Žatec. Společnost se zabývá svozem, ukládáním a likvidací a zpracováním odpadu. Konkrétní obchodní výsledky jsou k dispozici ve výročních zprávách. Firma generuje určitý zisk, jehož přesnou výši vám nyní neřeknu, ale vše se následně investuje do modernizace. Nyní se například přemýšlí nad pořízením nové třídící linky,“ reagoval těmito slovy v diskuzi nynější opoziční zastupitel Miroslav Samaš (ANO).

Samaš zároveň poznamenal, že zastoupení města v této společností je výhodou do budoucnosti, a to vzhledem neustálému řešení likvidace komunálního odpadu. „Rozhodně není důvod vystupovat z této firmy,“ podotkl Miroslav Samaš. „Náš vklad, tedy vklad města Rakovník, je šest milionů korun. Je krásné, že investujeme do technologie, ale aby nám to také něco přinášelo,“ řekl Petr Svoboda.

Nově zvolený delegát ve valné hromadě společnosti Skládka Vrbička Zdeněk Nejdl, který mimochodem město ve firmě zastupoval v dobách svého starostování, připomněl, proč vlastně firma, která leží v blízkosti Podbořan a Lubence v Ústeckém kraji, vznikla. „Tenkrát, když sem na trh vstupovali zahraniční podnikatelé a investoři, se firma založila z opatrnosti a také proto, abychom vytvořili větší konkurenci,“ řekl Zdeněk Nejdl. Obce tímto udělaly protiakci, kdyby se s firmami nedohodly na svozu a likvidaci odpadu.