Návrh zastupitelům na pondělním zasedání předložil vedoucí odboru výstavby a investic František Staněk. „Předkládám návrh, aby se zastupitelstvo rozhodlo realizovat i druhou etapu rekonstrukce plaveckého bazénu. Protože, jak nám vychází z jiných výběrových řízení, tak ceny stavebních prací jsou už daleko vyšší, proto se nám jeví výhodné využít právo ve smlouvě na tu druhou etapu za stejnou cenu, která byla nabízena ve výběrovém řízení,“ vysvětlil návrh František Staněk.

Druhá etapa rekonstrukce za deset a půl milionu korun zahrnuje opravu venkovního bazénu, stavbu šaten. To vše na základě vyhrazené změny v uzavřené smlouvě o dílo na rekonstrukci plaveckého bazénu, kterou mohlo město uplatnit až do roku 2020.

Při první etapě rekonstrukce plaveckého bazénu, která vyjde městský rozpočet na 205 275 000 korun, se také objevily závady, o kterých nikdo před tím nevěděl. Stalo se tak proto, že projektová dokumentace na stavbu bazénu, která je uložena v archivu stavebního úřadu, neodpovídá skutečnosti. Jestli se stihne rekonstrukce dokončit včas, není zatím jasné.

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu rekonstrukce o tři měsíce. Bude se však stále snažit práce urychlit, a pokud to bude možné, původní termín dokončení zachovat.

„Předpokládáme, že komplikace podobného rozsahu se na stavbě již neobjeví. Zmiňované změny v projektu budou mít dopad i do ceny. Aktuální výši nyní počítáme a budeme předkládat investorovi. Budou však v limitu, který je sjednán ve smlouvě," Rakovnickému deníku to napsala v dubnu Ivana Šalbavová za firmu VW Wachal.

Největším problémem byla spodní tlaková voda pod základovou deskou objektu. Musela se tedy odbourat i betonová podlaha pro pokládku hydroizolace, která byla přetažena i na stávající obvodovou stěnu, která také musela být potažena hydroizolací.

Cena víceprací je už spočtena a město za ně zaplatí 6 242 000 korun. Celková cena rekonstrukce se ale nezmění. Cena za celkové práce, která je uvedena ve smlouvě počítala i s rezervou právě pro takové případy. Výše rezervy je pět procent z celkové ceny. U první etapy to tedy je 8 078 500 korun a u druhé etapy činí necelých 417 000 korun. To znamená, že na dokončení rekonstrukce v první etapě zbývá už jen rezerva ve výši 2 251 970 korun. Jenže i z těchto peněz se bude také v nejbližší době čerpat. Na pravidelném kontrolním dni oznámil zhotovitel městu, že připravuje další soupis změn, které budou muset být vykonány oproti původním plánům.

Rekonstrukci bazénu s přestavbou na menší aquapark schválili zastupitelé počátkem roku 2015. Návštěvníci se mohou těšit na dva tobogány, nebo divokou řeku. Chybět nebude ani dětské brouzdaliště, možnost občerstvení a posezení a také relaxační zóna. Kromě toho dojde také ke kompletní výměně zastaralé technologie za novou a mnohem ekonomičtější.