V Kolešovicích by měly stát fotovoltaické elektrárny. Dalo k tomu souhlas úterní veřejné zasedání zastupitelů obce.
Elektrárny by měly vyrůst na dvou pozemcích v katastrálním území Kolešovic. Jeden má rozlohu 0,7 hektarů a druhý 3,1 hektaru v lokalitě Keblany ve směru od Kolešovic na Zderaz.
Dostavili se oba žadatelé, kterým šlo o vyslovení souhlasu obce ke stavbě. Projednali jsme a hovořili o každé té lokalitě zvlášť. Já osobně jsem nedoporučoval výstavbu elektrárny na pozemku o rozloze třech hektarů nad rybníkem. Nicméně většina ostatních zastupitelů byla pro výstavbu elektrárny na obou pozemcích, a tak to bylo i schváleno,“ konkretizoval starosta obce Martin Dvořák.


V závěru jednání bylo přijato usnesení, že výstavba bude obcí umožněna s tím, že se jedná o předběžný souhlas a že souhlas ke stavebnímu řízení bude vydán až poté, co žadatelé předloží finanční nabídku a investiční kompenzace ve prospěch obce Kolešovice.
Což už jeden ze žadatelů v žádosti uvedl, ale my budeme chtít před vydáním souhlasu uzavřít smlouvu o tom, že kompenzaci dostaneme,“ zdůraznil Martin Dvořák.


Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření. Každou z nich bude dělat jiná firma.
Mě osobně se nelíbí záměr postavit panely na rozloze tří hektarů. Je to příliš velký zásah do krajinného rázu našeho katastru. Jedná se o pole na jižním svahu, které je vidět z velké části obce a tudíž ty panely budou zejména v zimním období hodně na očích. Rovněž se mi nelíbí použitá technologie. Jsou to panely postavené pod úhlem 45 stupňů v metrové výšce a vysoké další tři metry. To už je výška,“ odůvodnil svůj nesouhlas s výstavbou Martin Dvořák. Druhá varianta elektrárny, která by měla vyrůst na menším pozemku se mu už líbí více. „Tady by se mělo jednat o novější panely, které jsou položeny už jen půl metru nad zemí a mají sklon pouze 10 stupňů. Nebudou tedy tak viditelně zasahovat do krajiny,“ dovysvětlil starosta.


Jako kompenzace je podnikateli nabízena obci částka 50 tisíc korun ročně do rozpočtu a výstavba fotovoltaických článků na některé z obecních budov v hodnotě okolo 440 tisíc korun. „Bude se vyrábět elektrická energie, která se napojí do sítě a měla by přinést výtěžek 41 tisíc korun ročně na dvacet let,“ doplnil Martin Dvořák.
Velkým zastáncem záměru výstavby je dle Martina Dvořáka mimo jiné také místostarosta Jiří Čečrdle.
„Myslí, že bychom měli podpořit ekologickou výrobu elektřiny a šli tak s dobou. Já jsme k tomuto názoru dosti skeptický. Většinou jsme spolu vždy na stejné vlně, ale v tomto se rozcházíme. Nemyslím si, že by elektrárna měla valného významu. Především jsem díky hledání na internetu pochopil, že se jedná o velice dobrý investiční záměr pro toho, kdo chce do výstavby fotovoltaické elektrárny investovat. Dostane 13 korun za kilovatu po dobu dvaceti let. Investice by se ale měly vrátit už do sedmi let, takže se jedná o velice výdělečnou záležitost. Zastupitelstvu jsem dokonce s nadsázkou řekl, že kdo má peníze, které nepotřebuje může je investovat do fotovoltaické elektrárny. Je to velice dobrý podnikatelský investiční záměr. Je lepší než investování do nemovitostí, zlata a obrazů. Stejně ten rozdíl nakonec zaplatí daňoví poplatníci,“ odlehčil Martin Dvořák.


Elektrárny by v obci měla stavět rakovnická a kladenská firma. „Kolešovice mají zpracován územní plán už od roku 2001 a měli jsme tam vyznačeny plochy pro průmysl. Právě na nich lze stavbu umístit. My původně počítali spíše s rozšiřováním živočišné výroby. Kdybychom neměli územní plán, tak by zde fotovoltaické elektrárny nešlo umístit. Pán z Kladenska, který chce pro svém podnikání v Kolešovicích větší pozemek se dle mých zjištění doslova hrabe v územních plánech obcí a hledá vhodné lokality pro výstavbu. Tak přišel i na Kolešovice a oslovil vlastníka pozemku,“ dovysvětlil Martin Dvořák.