Kromě jiných záležitostí zde totiž radní budou volit člověka, který na postu místostarosty nahradí odstupujícího Luďka Štíbra.
„I když zatím nemám v rukou rezignaci pana místostarosty, je nutné, abychom udělali vše k naplnění zákona a dobře volbu připravili. Já osobně preferuji na místo druhého místostarosty pana Jana Jirátka, který by byl v oblasti školství a životního prostředí určitě dobrým nástupcem. Samozřejmě vím, že to může být některým zastupitelům proti srsti, už kvůli nedávným problémům s nevhodným chováním, ale pokusím se projednat celou záležitost s koaličními partnery a získat podporu. Přiznám se, že variantu s jedním místostarostou si neumím představit. Pokud by byl zvolen pan Jirátko, bude mít dva a půl roku na to prokázat svoji kvalifikaci pro tuto práci,“ vyjádřil se na tiskové konferenci rakovnický starosta Zdeněk Nejdl.
Kromě Jana Jirátka se mezi koaličními radními hovoří také o Ivu Trešlovi, Václavu Laňkovi nebo Michalu Volfovi.
Ke stejnému tématu se vyjádřil i opoziční zastupitel Marcel Chládek:
„Můj návrh je neobsazovat pozici druhého místostarosty, ale zaměstnat zkušeného projektového manažera, který bude odborník a bude se věnovat věcem, jakou je třeba právě obchvat.“
Jaká se objeví ve volbě konkrétní jména, ať už jako kandidáti na místostarostu nebo manažera, se uvidí až na zastupitelstvu samotném.
Dalším neméně zajímavým tématem zasedání 18. února bude rozpočet města. Toto citelné téma každoročně provází diskuse a bohatá argumentace přítomných. A vy můžete být také u toho.