Jejich zateplení znamená celkové náklady ve výši zhruba jedenáct milionů čtyři sta tři tisíce korun. Z toho nejvíce bude stát školka Na Kocourku, a to tři miliony osm set padesát osm tisíc korun, dále zhruba tři a půl milionu školka U lesíka, více jak milion mateřská škola Zahradní a nejméně, osm set padesát tři tisíce korun, školka Rákosníček.

Na tyto stavební práce získalo město dotaci z Fondu životního prostředí ve výši sedm milionů sto tisíc korun. Spoluúčast města činí čtyři miliony dvě stě dvacet šest tisíc korun.
„Nyní nezbývá, než rychle vypsat výběrové řízení, vypracovat audity a vybrat firmu, která školky bude zateplovat," uvedl starosta města Karel Filip.

Z tohoto důvodu jedná odbor investic městského úřadu s firmou, která zpracovala dokumentaci k zateplení školek a která vykonávala i autorský dozor, aby vypracovala projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro výběr dodavatele veřejné zakázky. Celkem tyto práce vyjdou na více jak čtyři sta dvacet šest tisíc korun. Zateplení musí být hotovo do konce roku. Práce se rozběhnou na konci srpna nebo na začátku září.

„Měli bychom to stihnout. O přislíbené dotaci jsme se totiž dozvěděli až na konci června, takže se bude muset zateplovat za provozu," vysvětlil novostrašecký starosta Karel Filip.