Během léta se v těchto ulicích prováděly kompletní opravy inženýrských sítí. „Je proto výhodné v tuto dobu, když jsou povrchy rozkopané, provést výměnu kabeláže a osadit nové sloupy a svítidla. Rekonstrukce veřejného osvětlení tedy bude koordinována s opravou povrchu, aby se nemusely nové povrchy opět rozkopávat,“ vysvětlila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

V ulicích dojde k výměně více než kilometru kabeláže a celkem bude osázeno 29 nových sloupů včetně svítidel. Vedení města zná rovněž firmu, která provede kompletní rekonstrukci povrchů. Ze šesti nabídek, kdy hodnotícím kritériem byla z větší části nejnižší nabídka a zároveň doba realizace díla, byla nakonec vybrána firma Froněk. Ta opravy provede za 13,9 milionu korun a předpokládaná doba realizace činí půl roku. Nový povrch dostanou ulice nejpozději do konce května příštího roku.

Tato rekonstrukce navazuje na opravy provedené v minulých letech v ulicích Zdeňka Štěpánka, Hwiezdoslavově, Vinohradské a Krátké. Postupně se na Vinohradech opravily komunikace i chodníky ve všech ulicích, a to včetně rekonstrukcí sítí a veřejného osvětlení.

Opraví se i část vozovky v ulici Dukelských hrdinů

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu stížností občanů na hluk způsobený přejezdem nákladních automobilů po nerovnostech na části komunikace u sběrného dvora rakovnická radnice rozhodla zrekonstruovat také část ulice Dukelských hrdinů. Jedná se o plochu o výměře 403 metry čtvereční.

„Silnice je dlouhodobě ve špatném stavu a jízdy těžkých popelářských vozů ji ještě zhoršují. V tuto chvíli je opravována pouze lokálními opravami v podobě zasypávání štěrkem, popřípadě záplatami živicí, která už ale pomalu mizí,“ vysvětlila Kateřina Hradilová.

Rekonstrukci vozovky provede společnost Údržba městských komunikací Rakovník za více než čtvrt milionu korun. Práce by měly být zahájeny na konci září tohoto roku.