V roce 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, jehož hlavním cílem je minimalizace vzniku odpadu a maximální třídění komunálních odpadů. Město Rakovník si proto nechalo vypracovat analýzu odpadového hospodářství a sbírá názory občanů prostřednictvím dotazníků. Cíl je jasný – aby byly splněny veškeré zákonné povinnosti, ale zároveň s co nejmenším dopadem na rozpočet města a poplatkem pro občany za svoz v rozumné výši.

Motivací ke třídění odpadu by mohlo být i zavedení systému door to door, kdy by alespoň v některých lokalitách měli lidé možnost třídit odpad do nádob ve svých domácnostech.

Celkové výdaje na odpadové hospodářství loni dosáhly téměř 19 milionů, naopak příjmy zahrnující poplatek od občanů a bonusy EKO-KOM pouze 16 milionů. Město tak doplatilo přes 2,8 milionu ze svého. Dříve ovšem doplácelo ročně i dvojnásobnou částku. Výše poplatku se zvedla loni na 960 korun za osobu, letos zůstala stejná.

Na každého Rakovničana 230 kilo odpadků

V minulém roce byla celková produkce skládkovaných komunálních odpadů v Rakovníku v průměru 230 kilogramů na jednoho obyvatele města. Doporučená produkce zákonem tak byla překročena o 40 kilogramů.

Největší podíl na celkové produkci, 54,6 procenta, měl směsný komunální odpad (3 tisíce tun), následovaly tříděné odpady 14,4 procenta (797 tun) a objemný odpad 10,3 procenta (570 tun). Orientační míra třídění je v Rakovníku pouze necelých 30 procent, což je v rámci celorepublikového srovnání podprůměrná hodnota. Zákon o odpadech přitom vyžaduje už pro rok 2025 dvojnásobnou hodnotu třídění.

Analýza odhalila, že více než 47 procent ze směsného odpadu je možné dále vytřídit. Radnice se proto se chystá lépe komunikovat s občany s cílem najít řešení, které by bylo výhodné pro všechny a zároveň bylo dostatečně efektivní.

„Chceme znát názory i případné námitky občanů, proto budou o veškerých budoucích změnách v systému sběru a nakládání s odpady ve městě včas informováni a budou s nimi projednány například formou už probíhající dotazníkové kampaně,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Dotazník lze vyplnit až do konce září.

Vedení města už přijalo některá opatření pro optimalizaci odpadového hospodářství, například navyšuje počet velkoobjemových kontejnerů sloužících ke sběru bioodpadu. „Hodně otázek v dotazníku je směřováno také k door to door systému - zda o něj mají lidé zájem. V některých částech města by bylo možné svoz takzvaně ode dveří zajistit,“ vysvětlil rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Dokonalé třídičky jsou vyhlídkou do budoucna

Trend se ovšem podle něho ubírá směrem ke třídičkám, které jsou schopny separovat téměř veškerý odpad - bylo by pak zbytečné, aby u domácností byly další tři druhy popelnic. Zatím jde ale o vyhlídku do pozdějších let.

Naopak aktuálnější je plánované zavedení zálohování PET lahví od roku 2025. To dělá vrásky mnohým samosprávám, obzvláště těm, které si zakoupily právě třídicí linky. „To sice není záležitost Rakovníka, ale třeba taková Ostrava a další města třídicí linku mají a bojí se, že nebude tolik využívaná. Sběr PET lahví na určená místa bude navíc náročný na shromažďování, ale i na odvoz, lahve nesmějí být zmáčklé. Svaz měst a obcí se obává, že dojde k totálnímu narušení separovaného systému. Lidé začnou rezignovat na třídění a celkově by to vedlo k likvidaci firmy EKO-KOM, která by neměla co svážet k dalšímu zpracování,“ poznamenal starosta. Rakovnická radnice se zavedením zálohování nesouhlasí s tím, že zasahovat do zaběhlého systému třídění odpadu je nešťastné.