Podle Vladimíra Kališe mohla radnice závěrečnou zprávu vyvěsit pouze na webových stránkách města, popřípadě využít úřední desku v průjezdu budovy radnice. V měsíčníku Radnice pak mohl být zveřejněn pouze výběr toho nejlepšího. „Jedná se o dobrou předvolební kampaň za 80 tisíc korun placenou městem,“ nařkl koalici v diskuzi na plénu zastupitelů Vladimír Kališ. Ten se zároveň dotazoval, proč vlastně výroční zprávu město nezveřejňovalo podle zákona každý rok.

Rakovnická koalice v čele se starostou Pavlem Jenšovským nařčení rezolutně odmítá. „Není to rozhodně volební kampaň, není to ani klasická výroční zpráva ve smyslu zákona. Říkejme tomu třeba Závěrečná zprava volebního období. O tom, že to není volební kampaň, svědčí to, že všude je uváděno, že město splnilo sliby a cíle, že město, město, město. Nikde se tam nehovoří o žádném politickém subjektu, o žádné konkrétní osobě,“ poznamenal Pavel Jenšovský s tím, že jde o shrnutí toho, co se udělalo za poslední čtyři roky ve městě.

Ve zprávě se podle starosty píše o práci, kterou odvedla samospráva, úřad, management úřadu, zaměstnanci úřadu a aktivní lidé. Radnice se prý rozhodla pro tištěnou verzi z důvodu dostupnosti internetu. „Podle průzkumu zhruba 20 procent lidí, zejména skupina 65+ a nízkopříjmové skupiny, nemají přístup k internetu. Ale i oni mají právo na informace,“ zdůvodnil rozhodnutí radnice starosta.

Vladimír Kališ na to odvětil, že třeba v knihovně je snadný přístup k internetu. „Možná si to ale lidé nechají na památku. Stačilo přílohu zredukovat. Fotky. Je to hezké, ale podle mě je to tak do komiksu. Umístit například do jednoho z panelů, výběr zpráv mohl být v měsíčníku Radnice,“ nastínil jeden z možných způsobů zveřejnění Vladimír Kališ.

Starosta poté vysvětlil důvody objednání množství výtisků. „Stejný počet je také výtisků měsíčníku Radnice. Když dáváme jako přílohu, tak nebudeme do poloviny umisťovat a do poloviny nikoliv,“ řekl.

Ještě před posledním pondělním zasedání rakovnických zastupitelů se v politických kuloárech mluvilo o zdlouhavé debatě, kterou povedou opoziční strany. Nakonec se tak nestalo. Opoziční zastupitel a bývalý starosta Zdeněk Nejdl (ODS) si sice trochu povzdechl nad částkou 80 tisíc korun, ale kromě některých drobných připomínek zprávu nekritizoval. „Některé věci jsme si s tiskovým mluvčím města vyříkali, nicméně zprávu jinak nekritizuji. Podle mého je vydána a zpracována objektivně. Náklady se mi zdají sice vysoké, my jsme publikovali pouze na webu. Musím ale poděkovat koalici, protože když jsem si kontroloval splněné cíle, tak asi z 80 procent byl splněný program ODS,“ nechal se slyšet Zdeněk Nejdl.

Ani Miroslav Koloc (Město pro vás) prý zprávu nevnímá jako předvolební. „Je zde zahrnuta práce celého úřadu, lidí ochotných pro město něco udělat a obětovat svůj čas a energii, a také zastupitelů. Je zde spousta projektů, které přesahují z jednoho volebního období do druhého, a to například vybudování cyklostezky pod mosty. Jedná se také o zprávu pro veřejnost, že komunální politici nejsou jen lumpové, ale pro město také něco udělali,“ shrnul důvody svého postoje.