Majitelům pražské firmy se před pěti lety naskytla v Zavidově na Rakovnicku možnost koupit opuštěný areál živočišné výroby s bývalým kravínem a prasečákem, který měl sedm spolumajitelů. Chátrající objekt koupili a zrekonstruovali jej na produkci brojlerových kuřat,
Od roku 2005 je zde v turnusových zástavech na podestýlce 50 tisíc brojlerových kuřat vykrmovaných do hmotnosti 2,4 kg. Na čtverečním metru je v průměru 19-20 brojlerů.
Nerudovský otazník
Vždy po skončení turnusu zde řešili nerudovský problém - kam se značným množstvím drůbeží podestýlky? „Proto jsme přikoupili v okolí areálu další hektary, kterých máme na padesát. Ani jejich zavážení drůbeží podestýlkou nebylo ideální. Začali jsme se proto zajímat o možnost postavit bioplynovou stanici, v níž bychom ji efektivně zužitkovali. V té době nebylo u nás mnoho zkušeností s provozem a efektivností bioplynek,“ vzpomíná Ing. Jan Slavíček, který se o zavidovský areál stará.
Po konzultaci s odborníky jsme se rozhodli pro bioplynovou stanici s výstupním výkonem 50 kW elektrické energie. Největší problém bylo sehnat dotace, neboť z vlastních firemních zdrojů jsme na projekt a realizaci nedosáhli. Projekt našel podporu v operačním programu Průmysl a podnikání. Výhodou bylo, že jsme vlastnili jak budovy, tak okolní pozemky,“ uvedl Ing. J.Slavíček, který přidal několik údajů. Od schválení projektu trvala výstavba bioplynové stanice sedm měsíců. Celkové náklady na projekt a realizaci přesáhly 10 milionů korun, uznatelné náklady byly 8,5 milionu korun. Dotace, které nebylo snadné získat a hlavně dostatVčera jsme vás informovali o pražské firmě, která v Zavidově produkuje brojlerová kuřata a bioplynovou stanici .


U modrého plynojemu, , který trochu připomíná větší jurtu, vysvětluje Ing. Jan Slavíček celý proces: „V kombinovaném anaerobním reaktoru o objemu 500 m3 s vestavěným membránovým plynojemem s kapacitou 150 m3 vzniká rozkladem a fermentací z drůbeží podestýlky a z energetických rostlin bioplyn. Obsahuje přibližně dvě třetiny metanu známý jako zemní plyn, který je shromažďován v plynojemu, odkud jej ventilátor žene do dvou kogeneračních jednotek. Produkují elektřinu, kterou prodáváme do veřejné sítě a podle potřeby elektřinu od rozvodných závodů odebíráme, což je pro nás výhodnější.“


Třikrát využité odpadní teplo
Nemenší význam přikládá Ing. Jan Slavíček odpadnímu teplu, které se akumuluje ve vodě, ochlazující kogenerační jednotku. Přibližně třetina odpadního tepla zpětně spotřebuje vlastní provoz bioplynové stanice, kde udržuje optimální teplotu 40 oC pro fermentaci. Další dvě třetiny tepla se spotřebuje k vytápění farmy a dalších provozních objektů, takže veškeré odpadní teplo je využito třemi způsoby.
Vyfermentovaná organická hmota, připomínající prvotřídní zahradnický substrát, je vynikajícím organickým hnojivem, který v okolí farmy zlepšuje úrodnost pozemků určených pro pěstování energetických plodin.
"Bioplynku obsluhuje jeden pracovník a výkrmnu brojlerů taky jeden, a já tu jsem jen podle potřeby takže celý provoz farmy obstaráváme v necelých třech lidech,“ poznamenal k efektivnosti provozu Ing. Jan Slavíček.


Více než dvouleté zkušenosti na farmě v Zavidově na Rakovnicku ukázaly, že i u malých provozů živočišné výroby může přiměřeně zvolená bioplynová stanice stabilizovat ekonomickou situaci firmy, zlevnit její provozní náklady a dlouhodobě zlepšovat ekonomiku podniku při využití obnovitelných energetických zdrojů.

Autor: Zdeněk Kulhánek