Shodu, jaký systém by byl pro Husovo náměstí a přilehlé ulice nejlepší, nenašla ani pracovní skupina složená z jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu města Rakovník (kromě uskupení Společně pro Rakovník, za které kandidoval například místostarosta města Jan Švácha, TOP 09. Nikomu z uskupení se vyjednávat asi nechtělo, pozn. red.). Stejně jako během posledního zasedání zářijového zastupitelstva i v pracovní skupině se nepodařilo členy jednotlivé partaje přesvědčit a ti si tak stále trvají na svém a možná změna je tak v nedohlednu, stejně tedy jako odstranění takzvané výběrčí budky při výjezdu z Husova náměstí nedaleko historické zvonice, budovy gymnázia a kostela svatého Bartoloměje.

Zatímco drtivá většina zastupitelů se pře o modernizaci stávajícího závorového systému a následné odstranění výběrčí budky, a nebo jeho úplného nahrazení parkovacími automaty, rakovničtí komunisté požadují zcela jiný systém. Ten by měl podle lídra rakovnických komunistů Miloslava Kubínka a Vladimíra Kvasničky být postaven na systému výběrčích ve spolupráci s úřadem práce, a to na zkoušku v trvání půl roku. Parkování v přilehlých ulicích by se pak řešilo pomocí parkovacích automatů, které by provozovalo město. „Máme svoji úvahu nad řešením problematiky dopravy v centru náměstí, ale ta se míjí bez povšimnutí. Na jednání se nepřipouštěla žádná jiná možnost, než dvě zmíněné varianty. Oba modely jsou ale podle našeho názoru represivní opatření vůči občanům. Podle mne by se však mělo jednat o službu občanům a v tom je začarovaný kruh," reagoval na dotaz Miloslav Kubínek v dubnu, kdy zastupitelé o změně systému hlasovali.

Sociální demokraté naopak požadují odstranění závorového systému a jeho nahrazením parkovacími automaty, které by tak provozovalo město.

Naopak zastupitelé za ODS chtějí modernizovat současný závorový systém, k jejich názoru se přiklání i místostarosta Jan Švácha, ale na vážkách je občanský demokrat Ivo Trešl. Podle něho jsou obě varianty, tedy modernizace závorového systému a systém parkovacích automatů provozovaný městem, naprosto rovnocenné. „Je vidět, že v tomto bodě nedošlo k jasnému doporučení zastupitelstvu, názory napříč zastupitelstvem se různí. Osobně dávám po zvážení ekonomických i dalších parametrů, které se týkají provozu a obsluhy, přednost modernizaci závorového systému," řekl Miroslav Koloc, který pracovní skupinu vede.

Představitelé města budou nad možnou změnou dopravního systému rokovat už v pondělí 2. prosince, a to od 17 hodin na sále Kulturního centra Rakovník. Nikdo ze zastupitelů však nepředpokládá, že by se zastupitelé na nějaké z variant shodli, pokud by tedy svůj postoj někteří zastupitelé radikálně nezměnili.