Jedná se prestižní aktivitu v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí. Každoročně ji pořádá spolek Leges Humanae. Do finálového kola, konaného v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, se z 2660 soutěžících z gymnázií a středních škol probojovala osmdesátka studentů.
Druhé kolo soutěže se uskutečnilo v zasedací síni pražského magistrátu. Finalisté vypracovali ve stanoveném čase esej na dané téma a následně formou diskuse obhajovali své názory před odbornou porotou.

Měli prokázat znalost lidsko-právní problematiky, schopnost argumentace a kritického uvažování. Výkony studentů hodnotila porota, v níž zasedly významné osobnosti z mezinárodních organizací, politici podílející se na řízení společnosti a pedagogové vysokých škol.

Do velkého finále pak postoupilo pouze deset studentů, mezi které patřila i rakovnická trojice! Ta musela před odbornou porotou a celým sálem během tří minut obhájit svoji práci a v následujících třech minutách čelit otázkám porotců, ve které byl i bývalý ministr spravedlnosti a současný europoslanec Jiří Pospíšil.