Kessler: Náš sbor je tu proto, aby dokázal pomoci lidem v nouzi.


Dle jeho slov chtěl především nahlédnout a zahrnout do historie i aktivity sboru před pětačtyřicátým rokem. Prolistoval několik dokumentů a hovořil s kronikáři, aby dokázal objasnit počátky založení seneckého sboru. Postupem času ale zjistil, že to bude dosti náročná práce. „Zbývá ještě hodně bílých míst a otázek kolem historie a činnosti našeho sboru. Nejhorší je ta skutečnost, že není na našem okrese o činnosti hasičstva na území dnešního Rakovnicka žádný ucelený záznam, který by pomohl představit jednotlivé sbory,“ zdůraznil Josef Kessler, který dále hovořil o tom, že je i nedostatek archivních pramenů – především dokumentů z oblastních hasičských sdružení (Podžbánská župa – Později Podžbánsko – Rakovnická hasičská župa – okresní Hasičská jednota), včetně informačních deníků.

„Z původně obsáhlé agendy je dnes torzo. Přístupná je pouze malá část popisující krátké časové období a jen úzkou část činnosti sdružení na našem okrese,“ pokračoval Josef Kessler. A tak nezbylo nic jiného, nežli pro následující práci na publikaci vybrat pouze ty dokumenty o aktivitách místního sboru, pro něž našel dostatek záznamů. „Od třicátého roku minulého století není kronika, a tak se dění ve sboru sepisovalo poskrovnu. Něco z okolních sborů a obecní kroniky,“ dovysvětlil Josef Kessler. Ze zápisníku sboru se zadařilo zjistit, že SDH v Senci byl založen po ustavující schůzi 5. ledna roku 1902. K dispozici měl krom jiného i čtyřkolovou stříkačku a odebíral časopis Hasičské rozhledy. Rokem 1925 však zápisy bohužel končí. Až do tohoto roku se dle nich udály požáry, u kterých senečtí zasahovali: ve Hvozdě (1903), Lubné (1906), v Senci (1907), ve Hvozdě (1909), v Senci (1919) a na Příčině (1923).

„Víme že i nadále sbor pracoval a cvičil, ale dokumentace není. To je místo, které se musíme pokusit zaplnit,“ plánoval Josef Kessler. Díky obecní kronice se například ví, že senečtí hasiči pomáhali v šedesátých letech při hašení velkého požáru v Rakoně. Od roku 1978 až do roku 1995 vedli místní mladé hasiče manželé Kesslerovi. Za tu dobu se mladí hasiči umístili 10x na prvním místě v okrese, 3x na druhém místě, 5x na třetím místě, 1x na šestém a 1x na devátém místě. „V dětském kolektivu pracovalo průběžně až do roku devadesát pět, kdy jsme museli z nedostatku prostor naši činnost ukončit, osmnáct až pětadvacet dětí,“ upozornil starosta Kessler. V současné době má SDH Senec 22 členů. V roce 2006 byla založena společná jednotka SDH Lubná – Senec.
„Obecní úřad v Lubné vlastní automobil s cisternou. A nyní se jedná o převod dalšího vozidla, které bude již hasičů. Zatím jsme cvičili jenom třikrát na řece a máme za sebou školení pořádané útvarem v Rakovníku. Podrobnější výtah naší činnosti by ukázal, že byla v některých letech na výši, ale byly i roky, kdy jsme byli rádi, že jsme přežili. Vše je o lidech a v lidech, totéž se dá říci o celé naší společnosti a o vedení obcí, které někdy dobrovolným hasičům přejí a podporují je, a někdy si naopak myslí, že hasiči jsou pro obec jen přítěží,“ uzavřel Josef Kessler.