Stejně jako v předchozích letech, tak i nyní se níže dočtete, kam povedou kroky rakovnické radnice v nadcházejícím roce.
Starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl v tradičním bilancování roku 2013 řekl, že vůbec nejhorší zprávou bylo rozhodnutí o zrušení vojenské posádky. Zdeněk Nejdl dále sdělil, že hned na jaře by měly v Rakovníku opět začít rozsáhlejší opravy. Rakovničtí chtějí realizovat opravu zbývající části Vysoké ulice.

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my jsme přivítali rok nový – 2014. Začátek ledna je pravidelně obdobím bilancování, co dobrého rok 2013 přinesl, co se událo, a plánování: co přinese rok nový?
Třináctka bývá často označována jako číslo přinášející smůlu. Rok 2013 byl v Rakovníku rokem, v němž se střídaly zprávy dobré s těmi špatnými. Zprávou nejhorší bylo podle mého názoru rozhodnutí Ministerstva obrany ČR zrušit v Rakovníku vojenskou posádku.

Na druhé straně se však v Rakovníku i v loňském roce podařilo spoustu věcí zrealizovat. V červnu jsme slavnostně otevřeli zrekonstruovaný vnitroblok Čs. legií – Palackého, který jsme opravili díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Za finanční pomoci ze stejného dotačního titulu jsme mohli zahájit ještě rozsáhlejší rekonstrukci sídliště Klicperova, kterou letos dokončíme. Podařilo se nám také s přispěním Evropské unie opravit Vladislavovu ulici. Zahájili jsme rozsáhlý projekt zateplení 3. Základní školy a v zateplování objektů v majetku města budeme nadále pokračovat.

V rámci zvyšování bezpečnosti chodců jsme na přechodu v ul. Čs. legií u Domu osvěty vybudovali ostrůvek a na základě informace od vás, občanů, jsme přenastavili intervaly semaforu „Na Váze" tak, aby již nedocházelo ke kolizním situacím mezi přecházejícími chodci a auty.

Investice do našeho krásného města budou pokračovat i v roce letošním. Hned na jaře chceme zahájit III. etapu regenerace městské památkové zóny – rekonstrukci Vysoké ulice. Budeme-li opět úspěšní při dotačním řízení, zrealizujeme také připravenou rekonstrukci sídliště Bendovka a části lesoparku Jamka a zateplíme mateřské školy V Lukách, Klicperova, V Parku a Vinohrady a také budovu jeslí a Ráčku. Pro zvýšení bezpečnosti našich dětí upravíme parkování v ulici Okružní u 3. ZŠ. V návaznosti na práce síťařů pak také opravíme další komunikace a chodníky.

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte popřát vám do nového roku 2014, ať pokora převáží sobectví a radost smutek, ať si dokážeme hledět do očí, nenávist ať zajde v temných koutech a upřímnost ať je očištěna od nánosů špíny. Ať je pravda pravdou a lež lží a ať máme sílu to rozeznat.

Pevné zdraví a šťastný nový rok vám přeje

Ing. Zdeněk Nejdl, starosta města Rakovník