Ještě před několika lety prý dokonce hrozilo, že bude toto pietní místo z moci úřední zlikvidováno. Dle pamětníků byla v první polovně osmdesátých let v jeho těsném sousedství dokonce vybagrována hluboká jáma, do níž měly být náhrobky, z nichž některé pocházejí už ze 16. století, naházeny. Byly však naštěstí tak těžké, že s nimi nikdo nepohnul. S těžkou formou vandalismu se hřbitov setkal především v osmdesátých letech. Zloději zřejmě v hrobech marně hledali zlaté předměty. Z fotek je patrné, že vandalismus, i když v jiné formě, na hřbitově pokračuje sporadicky i nadále.

Potomci zde pochovaných prý projevují snahu odvážet cenné náhrobky do Německa. Pohled zkázy poněkud zmírňuje na první pohled viditelná snaha hřbitov alespoň trochu obnovit a zachovat. Kdosi tu seká trávu i náletové dřeviny, opraveny jsou části zdí i některé náhrobky. Jak již bylo řečeno na titulní straně dnešního vydání, přímo v obci Zderaz bylo založeno stejnojmenné občanské sdružení, které by rádo zachránilo silně zdevastovanou barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. To je další stavba, kterou ve Zderazi urputně hlodá zub času i příroda.

„V našich silách není oprava kaple vlastníma rukama a materiálem, chceme vyvolat potřebný zájem veřejnosti,“ zdůraznila členka sdružení Anna Hladíková.
Za cílem získání financí už uspořádalo sdružení koncerty, jejichž výtěžek by měl jít právě na opravu kaple.