„Motivace k tomu, aby žáci studovali učební obory, je velmi nízká. Na začátku studia nastoupí do maturitních oborů, ale často nejsou schopni vyhodnotit situaci až se postaví před maturitní zkoušku a znalosti nebudou moci prokázat. Lépe by se uplatnili v učebních oborech,“ konstatovala Eva Tomková, ředitelka Integrované střední školy Jesenice. Ta nabízí osm učebních oborů, například Zahradník, Cukrář nebo Zemědělec. Protože škola je tlačena k tomu vyučovat co nejefektivněji, některé obory jsou sloučené v jedné třídě. V novém školním roce tu přibyl učební obor Ošetřovatel. Je tříletý a škola jím navazuje a využívá zkušenosti z maturitního oboru Sociální činnost.

„Pokud budou mít žáci zájem v tomto oboru pracovat, uplatnění určitě najdou. Pak mohou pokračovat maturitním studiem právě sociální činnosti,“ dodala Eva Tomková.

Nezájem o učební obory vidí jako republikový problém Jan Nechutný, ředitel Středního odborného učiliště Nové Strašecí. „U nás zájem o učební obory stále je, ale dovedu si představit, že by mohl být větší. Snad se tím už někdo začne zabývat, protože řemeslníci nejsou. Zúčastnil jsem se jednání s hospodářskými komorami, snažíme se řemeslo lidem nějak přiblížit,“ uvedl Jan Nechutný. 

Do novostrašeckého učiliště nastoupí do prvního ročníku 25 žáků oboru Automechanik, 40 opravářů zemědělských strojů a šest zahradníků. Většina absolventů technických oborů v nich zůstane pracovat.

Na nezájem si nemohou stěžovat ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku. Její ředitel Jan Jirátko uvedl, že u všech tří nabízených oborů pozoruje oproti minulým létům zvýšenou poptávku.

Ilustrační foto
Po srážce s traktorem řidič auta zemřel

„Ve škole máme učební obory Elektrikář silnoproud, Strojní mechanik a Obráběč kovů. Největší zájem je o prvně jmenovaný,“ řekl ředitel.

Škola má ve sdružené učňovské třídě 18 žáků, kteří se rozhodli studovat nejoblíbenější obor Elektrikář. Dále čtyři studenty, kteří se vyučují na Obráběče kovů a dalších pět, kteří studují na Strojního mechanika.

Oproti předchozím rokům stoupl v této škole i celkový počet žáků. Mladé láká zvláště jeden z maturitních oborů zaměřený na informační technologie. „Zvyšování počtu našich žáků je setrvalá tendence, myslím, že můžeme být spokojeni,“ doplnil ředitel .

Studenti této školy si prý mohou mezi pracovními nabídkami vybírat. „Ani zdaleka nemůžeme uspokojit nabídky firem, a to ani v případě, že bychom měli třikrát více absolventů než dnes,“ konstatoval ředitel.

Jeho slova potvrzují statistiky ministerstva práce a sociálních věcí. Nezaměstnaní s výše uvedeným vyučením se v nich prakticky nevyskytují. Střední průmyslová škola se tak může pochlubit tím, že za uplynulé dva roky generovala ze všech absolventů pouze tři nezaměstnané.

S nedostatkem zájmu ze strany učňů se nepotýká ani Integrovaná střední škola Rakovník. Zástupkyně ředitele Marie Cafourková prozradila, že na začátku uplynulého školního roku museli dokonce vyhlásit top stav.

Podle pověstí mělo v místech dnešního kostelíka sv. Jiljí vzniknout vůbec první osídlení rakovnického údolí. Dnešní pohled na okolí kulturní památky tomu ale příliš nenapovídá.
Kvůli dvacet let starému rozhodnutí roste u kulturní památky autobazar

„Letos nám nastupuje 31 uchazečů o dvouobor Kuchař/číšník. Ten je dlouhodobě nejoblíbenější. Minulý rok jsme dokonce museli žádat o výjimku. Maximální kapacitu totiž máme 32 míst, se začátkem loňského září se nám ještě zvýšila na 34 studujících,“ uvedla zástupkyně.

Škola nabízí také tři další samostatné obory. V nich je zájem slabší, přesto oproti předchozím dvěma letům roste. Osm žáků chce studovat obor Zedník, sedm jde na Kominíka a devět se rozhodlo pro truhlařinu.