Výstavba vodní nádrže, přivaděče vody do Rakovnického potoka a i výstavba retenční nádrže u Šanova a Senomat je pro Rakovnicko, které patří k nejsušším oblastem v České republice, jedna ze zásadních věcí v boji proti suchu. V tropickém létu bez srážek jsou průtoky v potocích téměř nulové.

„Jsme moc rádi, že se podařilo docílit toho, že retenční nádrže u Šanova a Senomat budou moci být využívány pro zalévání. Bez toho by to nemělo smysl,“ řekl Jaroslav Mikoláš, předseda Okresní agrární komory v Rakovníku.

Podle nového ředitele Povodí Ohře Zbyňka Folka, který vystřídal na postu Jiřího Nedomu, je výstavba nové vodní nádrže pro podnik prioritou. „Povodí Ohře nyní objednává studie na přípravu díla. Stavbu nádrže, která má pomoci řešit problém sucha na Lounsku a Rakovnicku, už schválila vláda. Schválena byla i výstavba souvisejících převodů vody z Kryr do Rakovnického potoka a Blšanky,“ řekl ČTK Folka.

Jenže výstavba nepůjde tak rychle. Podle dokumentů by vybudování vodní nádrže a vodního přivaděče mělo být hotové do roku 2042, což vyděsilo nejen zemědělce. „Doufáme, že se vše podaří realizovat mnohem dříve. Termín pro vybudování nádrží i Šanova a Senomat je v roce 2025,“ dodal Jaroslav Mikoláš.