Zamokřeno nebo zaplaveno je v tuto chvíli na Rakovnicku celkem 1 600 hektarů orné půdy z toho 400 ha trvalých travních porostů. Zatopeno je také 120 ha chmelnic.

Situace letos je o něco horší než v roce 2002. Tenkrát přišlo několik přívalových dešťů a voda odtekla. Nyní vytrvale pršelo nejméně deset dnů. Voda tedy rychle neodtekla a zůstala stát v polích. Půdní profil je nyní maximálně nasycený. Bude tedy trvat několik dní, než voda vyschne.

Například v Lišanech spadlo za květen 158 milimetrů srážek, do pátého června už 63 mm. „To je zatím nejvíce, co pamatuji, vzpomínal předseda Okresní agrární komory Jaroslav Mikoláš.

Podle něj ozimy, řepku a pšenici voda zatím nijak výrazně nepoškodila, pouze z nich mohla vyplavit dusík. Hůře jsou na tom jařiny. Ty jsou ve vodě udušené a žluté. Žluté jsou také porosty máku. Voda je vyplavila a místy úplně zmizely. Voda i zima neprospívá také kukuřici. Je zatopená, žlutá a neroste. Nízké teploty a voda nesvědčí ani chmelu. Chřadne, je rovněž žlutý a neroste.

Voda v polích a na chmelnicích zastavila veškeré agrotechnické práce. Traktory mohly vyjet do polí naposledy zhruba pětadvacátého května. Ve chmelnicích tedy nelze přiorávat, chmel i rostliny na polích nelze chemicky ošetřovat ani aplikovat listovou výživu.

„Nyní, po deštích je potřeba pár dní počkat, aby rostliny zregenerovaly, pak aplikovat regulátory růstu a listovou výživu. Důležité je také ošetření proti houbovým chorobám. Současné počasí jejich rozvoji přeje," informoval Jaroslav Mikoláš.
Důležité je také ošetření fungicidy. Až se oteplí, mohla by nastoupit druhá generace bejlomorky v řepce. Všechny rostliny nyní nejvíce potřebují slunce. Zatím se jim ho dostalo pouze dvacet procent dlouhodobého normálu.

Agrární komora České republiky nyní mapuje škody způsobené povodněmi po celé republice.
Povodně způsobují na polích větší škodu než sucho. Při něm zemědělci sklidí alespoň něco, z vytopených polí vůbec nic. Navíc mají náklady s odklízením nánosů.

Mimo jiné padl také návrh zřídit mezi členy komory povodňové konto na podporu zemědělců postižených povodněmi. Členové agrární komory o tom budou ještě dále jednat.