„Samy bez přispění obecního úřadu chystáme dětem Mikuláše. Scházíme se na návsi, kde je pro děti přichystaná nadílka a pro všechny občerstvení. Pokaždé něco napečeme a poté prodáváme. Peníze použijeme zase na akce pro děti. Na něco co nehradíme z peněz od obecního úřadu," vysvětlovala za všechny Danuše Vránová.

O čarodějnicích můžete v Městečku potkat čarodějný průvod. Samy ženy se převléknou do čarodějnických kostýmů. Po cestě připraví dětem soutěže s odměnami, až dojdou k hranici, kde si opékají vuřty. O dětském dnu se hraje a soutěží celé odpoledne. Ženy se mezi sebou dokážou i pořádně „vyhecovat."

Například už při zmiňovaných čarodějnicích se oblékají do co nejhezčího a nejoriginálnějšího kostýmu tak, aby byly co nejkrásnější a mají z toho samy radost. Zkrátka dělají si to samy pro sebe a jinak by to na vesnici ani nešlo.

Klub žen se schází vždy před každou akcí, aby se ženy domluvily, co která připraví a zajistí. S organizací často pomáhají i muži a další rodinní příslušníci. Ale například na oslavě MDŽ, muže nechtějí. To je jen jejich akce. Pokaždé se sejdou a pořádně si oslavu užijí.