Ředitelka školy Marcela Kasíková konstatovala: „Dětem i učitelům se projekt moc líbil, a tak jsme do toho šli letos znovu. A mám informace, že se projektu letos účastní také Druhá základní škola v Rakovníku."

V závěru loňského projektu se ve škole uskutečnil Den zdraví. Přípravu dostali za úkol žáci devátého ročníku, kteří zajišťovali osm stanovišť, kterými prošly jednotlivé třídy společně se svými třídními. Čekalo je loutkové divadlo, malování společného obrazu, prolézačky v tělocvičně. „V kuchyňce na čtvrtém stanovišti vznikaly obrázky z ovoce a zeleniny," upřesnila Marcela Kasíková.

Všichni se také shromáždili v „soudní síni", kdy část třídy představovala obhajobu a druhá část obžalobu.
„Klukům se moc líbilo zatloukání hřebíků a děvčatům přišívání knoflíků. Děti také vyplňovaly test ze všech témat Školy v harmonii," popsala Marcela Kasíková.

Projekt je zaměřen i na prevenci šikany, posílení autority a úcty k učitelům a na bezpečnost dětí.
„Přijíždí k nám jednou měsíčně lektoři, kteří školí také naše pedagogy, kteří po ukončení projektu budou schopni sami pokračovat v preventivním programu," doplnila Marcela Kasíková s tím, že si učitelé i děti mohou následně na konkrétních příkladech vyzkoušet, jak postupovat při řešení nastalých problémů, jako je šikana, sociálně-patologické jevy v rodině, drogová problematika a tak podobně. „Je to, myslím, bezvadná forma prevence. Noví lidé, lektoři, přinesou zase nové pohledy na danou problematiku nehledě na to, že třídu, se kterou pracují, vidí zase jinak nežli my," doplnila Marcela Kasíková.