V deset hodin dopoledne se děti i dospělí se smrtkou shromáždili před radnicí, aby požádali místostarostu Miroslava Samaše o povolení vhodit smrtky do vody a udělat tak konečně místo jaru. Ten rád souhlasil. Jaro lákaly také děti z Mateřské školky Klicperova a V Hradbách krásným jarním vystoupením, která nacvičily se svými učitelkami. Dětský soubor Borůvky při Domu dětí a mládeže Rakovník pod vedením Marie Podobové předvedl Ptačí tanec za hudebního doprovodu Aleny Folbrové, Aničky Kodymové a Jindry Láskové.

Po vhození Morén do vody Borůvky zazpívaly jarmareční píseň. Odpoledne odpluly po Rakovnickém potoce další dvě smrtky. Vyrobili je žáci ze školní družiny při 1. Základní škole v Rakovníku. „Smrtky jsme dělali společně. Nejdříve jsme vytvořili dřevěné kostry, hlavu vycpali papírem a pak jsme smrtky oblékli. Něco jim přinesly děti z domova a něco jsme měli ještě ve družině," popisovala paní vychovatelka Bára Sajlerová.

Při tom si společně o jaru i vynášení smrtky povídali a také nacvičili básně o jaru, které přednesli u Rakovnického potoka v Čermákových sadech ještě před tím, než vhodili smrtky do vody.