Život zachránily sestřičky a lékařka, které poskytly okamžitou první pomoc muži středního věku. Pacient, který čekal na ošetření v čekárně budovy na Husově náměstí v Rakovníku náhle prodělal infarkt se srdeční zástavou. Během resuscitace přijeli záchranáři, kteří v oživování pokračovali až do mužova plného vědomí. Poté byl odvezen do pražské nemocnice ke zprůchodnění věnčitých tepen a dnes se už těší opět dobrému zdraví.