Nabídka radnice: Rakovnická radnice nabídla Jednotě za pozemek s nemovitostí 250 tisíc korun. Jednota však takovouto částku odmítá. Požaduje částku šest set tisíc korun a právní záruky, že v blízkosti Jednoty nevznikne komerční objekt s obchody.

Na požadavky představenstva Jednoty, které je ochotno městu pozemek s nemovitostí prodat za šest set tisíc korun a k tomu ještě s právními zárukami, že v budoucnu město pozemek nepoužije nebo neprodá ke komerčním účelům, zastupitelé města většinou zastupitelů nepřistoupí. Alespoň tak reagovali v odpovědi na otázku Deníku.

Rakovničtí zastupitelé z koalice, která je tvořena občanskými demokraty (ODS) a politickým uskupením Společně pro Rakovník, kde jsou zástupci TOP 09 a také Strany zelených (SZ), na zpětnou nabídku Jednoty nekývnou kvůli příliš vysoké nabízené ceně. Jednota by podle nic měla vzít také v potaz, že město vyšlo také Jednotě vstříc při prodeji pozemku v Pražské ulici.

„Vedení Jednoty by si mělo vzpomenout na vstřícnost města při prodeji pozemku v Pražské ulici, navíc slova vedení Jednoty o zvelebení jím spravovaného objektu v Trávnické ulici oproti roku 2005 jsou úsměvná (vedení Jednoty se totiž nechalo slyšet, že objekt je v lepším stavu, než byl v roce 2005, pozn. red.),“ reagoval Miroslav Koloc.

Podobně reagují i další zastupitelé a radní. Ti navíc zdůrazňují, že budou muset investovat další nemalé peníze do demolice objektu. Starosta Zdeněk Nejdl (ODS) se pak nechal slyšet, že názorem radních je vzít na pondělním zasedání zprávu předsedy Jednoty Petra Mojžíše pouze na vědomí a držet se usnesení. Tedy odkoupit ruinu domu za čtvrt milionu korun a bez podmínek, které požaduje Jednota.

Opozice vyčkává

Rakovničtí opoziční zastupitelé v čele s lídrem a senátorem za sociální demokracii (ČSSD) Marcelem Chládkem vyčkávají. Na definitivním stanovisku se zvolení zástupci za ČSSD dohodnou těsně před pondělním zasedáním. Podobně jako další opoziční – Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Její lídr a nejstarší člen zastupitelstva Miloslav Kubínek se nechal rovněž slyšet, že s kolegy celou věc ještě proberou před zasedáním. Koupi pozemku by se však nebránil.

„Z mého pohledu bych asi nabídku akceptoval, i když by to stálo o nějakou tu kačku navíc, ale zmizela by ta hrozná stavba a mohlo by zde být například jedno veliké parkoviště,“ reagoval Kubínek.

Rakovničtí zastupitelé zasedají v pondělí 23. ledna od 
sedmnácti hodin v sále Kulturního centra Rakovník. Bod týkající se problematiky v Trávnické ulici je na programu mezi posledními.

Starosta Nejdl v odpovědi pro Deník: Za stav nemovitosti v Trávnické ulici zodpovídá Jednota, je to ostuda Jednoty

Miloslav Kubínek, opozice, KSČM:
Na toto téma budeme spolu s kolegy hovořit těsně před pondělním zasedáním zastupitelstva. Zde se dohodneme, jaké k tomu zaujmeme stanovisko. Sám za sebe však mohu říci, že bych byl ochoten nabídku vedení Jednoty akceptovat. Stálo by to sice nějakou kačku navíc, ale vyřešil by se tím problém ohledně této hrozné stavby.

Marcel Chládek, senátor, opozice, ČSSD: K tomuto bodu ještě nemáme stanovisko. Vše probereme před pondělním zasedání zastupitelů. Domluvíme se na našem postoji.

Eva Kašová, opozice, KSČM: V současné době nemám k dispozici jiné informace, než žádost JUDr. P. Mojžíše a Zprávu Rady města. Osobně se domnívám, že srovnatelné parcely by bylo dobře prodávat i kupovat za stejné ceny. Pokud jde o budovu , která je tak jako tak určena k demolici, snažila bych se jednat o snížení kupní ceny. V konečném rozhodnutí je dle mého soudu třeba zohlednit využitelnost pozemku pro potřeby města.

Miloslav Blecha, koalice, ODS: Rozhodně vítám názor Jednoty, že ohyzdný a nebezpečný objekt městu prodá a tím se zajistí lepší využití tohoto prostoru. Pokud jde o cenu, tak si myslím, že Jednotou nabízená cena byla „prvním nástřelem“, který se jednáním s použitím adekvátních argumentů (ceny jiných pozemků, které město prodalo Jednotě, náklady na demolici objektu) podaří doladit k oboustranné přijatelnosti a celý problém bude ke spokojenosti veřejnosti vyřešen.

Zdeněk Nejdl, starosta, koalice, ODS: Hlasoval bych v duchu platného usnesení zastupitelstva města – koupit bez podmínek za 250 000,-. Sdělení pana Mojžíše vzít pouze na vědomí a trvat na svém usnesení. Tento názor zastává rada města. Za stav nemovitosti v Trávnické ulici zodpovídá Jednota, je to ostuda Jednoty. Pokud někdo vznese návrh na vyšší cenu za odkoupení nemovitosti, budu v pondělí proti, protože také město musí šetřit (podle požadavků jednotlivých odborů bychom potřebovali asi o 50 milionů více, bude těžké rozhodnout o tom, co se odloží), a je nutné zajistit jiné priority.

Marek Pavlík, koalice, SZ: Současný finanční požadavek Jednoty nemohu akceptovat. Z mého pohledu se jedná o velmi nadhodnocenou sumu. Argument, že současný stav je lepší než kdykoli předtím, je přinejmenším úsměvný. Každopádně se nebráním dalšímu jednání se zástupci Jednoty, jehož cílem by mělo být nalezení určitého finančního konsensu.

Miroslav Koloc, koalice, ODS: Pro návrh odkoupit pozemek i s chátrající nemovitostí v Trávnické ulici za podmínek, na jakých trvá vedení Jednoty i přes konstruktivní návrh rady města a iniciativu, která může vést k řešení celé situace, hlasovat nebudu. Požadovaná cena 
600 000 Kč je nejen podle mě neúměrně vysoká, navíc za městem by šla další nemalá částka na demolici a úpravu plochy, vedení Jednoty by si mělo vzpomenout na vstřícnost města při prodeji pozemku v Pražské ulici, navíc slova vedení Jednoty o zvelebení jím spravovaného objektu v Trávnické ulici oproti roku 2005 jsou úsměvná. Pokud by město a Jednota dospěly ke kompromisu v ceně, dovedu si na tomto pozemku představit nejen rozšíření bezplatné plochy pro parkování, která je v blízkosti náměstí a ze které je pro všechny vyjma zdravotně handicapovaných snadná dostupnost centra města, ale třeba i tolik diskutované hřiště pro skateboardisty.

Jan Švácha, místostarosta, koalice, TOP 09: Je neoddiskutovatelnou pravdou, že ruina patřící SD Jednota jednoznačně hyzdí tvář Rakovníka. Přesto bych pro sumu 600 000 Kč za odkoupení nemohl hlasovat. Dát 290.000 Kč za objekt, který není možné nijak využít a další prostředky budou investovány do jeho zbourání, mi přijde trochu příliš. Také 2541 Kč za metr čtvereční mi přijde příliš mnoho – mimo jiné i proto, že si velmi dobře vzpomínám, za kolik peněz jsme prodali pozemek pod JVS. Z mé úvahy tedy jasně vyplývá, že v případě, že se bude hlasovat o odkoupení nemovitosti a pozemku, budu proti.

Vladimír Kvasnička, opozice, KSČM: Hlasovat budu proti podmínkám, které si navrhla Jednota. Domnívám se, že je to ze strany Jednoty vydírání města. Domnívám se také, že i nákup této nemovitosti byl jenom proto, aby zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod obchodem Jednoty na Pražské ul. Pokud Jednota přistoupí na menší cenu, asi 
300 000 Kč, budu hlasovat pro.