Je také rád, že místní drží při sobě a ve vlastním volnu si obec sami zvelebují. Mezi jeho koníčky patří chov hospodářských zvířat, které má i doma.

Můžete ho také potkat, jak projíždí obcí v traktoru. Jeho nejoblíbenější kniha je Cimbura, prý protože se odehrává na vesnici. Kdyby si měl vybrat místo na okrese, kam by jel rád na výlet, volil by Křivoklát.

Jak dlouho vykonáváte funkci starosty v Krakově?
Letos je to už dvacátý rok, co jsem ve funkci.

Jaké bylo vaše povolání, než jste začal dělat starostu Krakova?
Před tím jsem mimo jiné dělal opraváře zemědělských strojů. To bylo pro společnost v jedné obci na rakovnickém okrese. Pak jsem byl u údržby silnic v Rakovníku. Ke strojům mám blízko.

Proč jste si vybral právě práci starosty?
Obec Krakovec byla v osmdesátých letech přidělena k Panošímu Újezdu. V devadesátém roce se naskytla možnost, že by mohla mít obec Krakov samostatný úřad. Věděli jsme o spoustě věcí, které by jsme chtěli v obci vybudovat, například sportovní hřiště nebo hřiště pro děti. Tak jsme se společně rozhodli pro vznik obecního úřadu v Krakově a tím i pro jeho osamostatnění. A poté mi nabídli v obci vykonávat funkci starosty. To jsem přijal.

Co obnáší práce starosty?
Jsou to každodenní starosti. Někdy jsou příjemné někdy ne. Každý měsíc, první úterý v daném měsíci se scházíme v rámci zasedání zastupitelstva. Dále máme každé tři měsíce veřejné zasedání. Zajišťovat chod obce není prakticky tak jednoduché. Na začátku, v těch devadesátých letech, to bylo všechno snažší, než je teď. Když jsme šli na nějaké úřady, tak nám každý poradil co a jak je v dané věci zapotřebí. Když tam jdeme teď, říkají nám, že jsou tam proto, aby nás kontrolovali, ne radili. I toho papírování spojeného s obcí je nyní mnohem víc, než bývalo v začátcích.

Co na práci starosty máte nejraději?
Práci v obci kde jsou zapojení do činnosti mladí. A myslím si, že jsou tady spokojení. V těch devadesátých letech, když jsem s mládeží chodil cvičit, tak všichni z nich v obci zůstali a už mají své děti, kteří v této činnosti pokračují.

A naopak, co se vám na práci starosty nelíbí?
Hlavně se mi nelíbí kritizování místních občanů, kteří v obci nic neudělali. Kritizují práci, která se tu dělá a přináší tím pro obec i veliké nepříjemnosti.