Hejtman, který neopomene zdůraznit podíl přístupu krajů (platících regulační poplatky v krajských nemocnicích za občany) na prosazení nové podoby zákona, připouští, že ještě zdaleka nejde o vítězství odpůrců zdravotnických poplatků. Nicméně už změnu, kterou přinese 1. duben, označil Rath za krok, který mnoha lidem uleví. „Hlavně starším lidem, chronicky nemocným pacientům a vážně nemocným,“ vypočítal. Hejtman současně potvrdil, že zavedení nového zákona do praxe významně ulehčí nejen peněženkám pacientů. Znatelně se uleví i krajskému rozpočtu, z něhož se proplácejí regulační poplatky za pacienty krajských nemocnic a zákazníky jejich lékáren. „Očekáváme až dvoutřetinový pokles vybírání poplatků,“ předpokládá Rath.

Konkrétně by to podle jeho propočtů mělo u pětice oblastních nemocnic Středočeského kraje představovat měsíční úsporu kolem dvou milionů korun. Znamená to, že místo dosavadních sedmi až osmi milionů, které kraj měsíčně vynakládá na proplácení regulačních poplatků za pacienty krajských nemoc nic, by nově bylo třeba poslat nemocnicím jako kompenzaci jen pět až šest milionů.

David Rath je přitom přesvědčen, že do budoucna se potřebná částka ještě sníží. Mohlo by tomu pomoci už nadcházející zasedání poslanecké sněmovny, kde mají poslanci jednat o návrhu na úplném zániku poplatků. „Trváme na tom, že mají být zrušeny,“ tlumočil Rath stanovisko sociální demokracie. Připouští však, že toto přání se levici podaří v Poslanecké sněmovně protlačit jen stěží. Naději na úspěch prý ale má kompromisní řešení. „Například takové, že by poplatky neplatili děti a mládež do 19 let, starobní i invalidní důchodci a lidé s příjmem pod hranicí dvouapůlnásobku životního minima,“ vynáší na světlo jednu z variant, které budou ve hře během kuloárových jednání poslanců.