Snahu novostrašecké koalice, prosadit na čtvrtečním veřejném zasedání zastupitelstva města návrh o změně jednacího řádu, zhatila nepřítomnost třech koaličních zastupitelů.


Plamenné debaty ohledně tohoto tématu nejsou ničím neobvyklým. Změna řádu v podobě, kterou navrhuje novostrašecká koalice, je pro místní opozici nepřípustná. Ta také začala vyvíjet velké úsilí, aby k tomu nedošlo. Rozsáhlá zpráva s vyjádřením právě ke změně jednacího řádu je toho důkazem. Starosta Nového Strašecí Miroslav Roček se nechal slyšet, že pokud bude vůle, bude se o změně opět hlasovat na dalším zastupitelstvu. Grafické prvky, které jsou součástí článku, mají informativní charakter pro ucelení pohledu na věc z obou inkriminovaných stran.

ARGUMENTY KOALICE:

Změna jednacího řádu


Po vyhodnocení dosavadní praxe a zkušeností z přípravy a jednání zastupitelstva a následného vyhotovení a zveřejňování zápisu z jednání vyplynula naléhavost úpravy jednacího řádu.
Do zápisu z jednání mohou zastupitelé (na požádání) během rozpravy vkládat své příspěvky. A to i takové, které vyjadřují jejich subjektivní a jinak neověřený názor, který se může diametrálně rozcházet s realitou, a který zastupitelstvo neschválí při hlasování. Přesto akceptujeme to, aby i takovéto příspěvky byly v zápise ponechány pro potřeby archivace a zájemci mohli do nich nahlédnout.
Tento argument však nemá své opodstatnění, pokud chceme veřejnosti sdělit výsledek jednání zastupitelstva. To je přehledně a kompletně uvedeno v zápise jeho usnesení.


Jinak řečeno: na stávající formě zápisu se nic nemění. Zájemci se s ním mohou i nadále seznámit nahlédnutím na městském úřadě.
Rozdíl bude v tom, že rozesílat zastupitelům a uvádět na úřední desce chceme jen skutečnosti podstatné a právně závazné tj. usnesení zastupitelstva. Uděláme tento krok i když zákon o obcích nám ho neukládá a lze jej tedy považovat v prezentaci jednání zastupitelstva za nadstandardní.

ARGUMENTY OPOZICE

Změna jednacího řádu


Dle našeho názoru návrh výrazně komplikuje svobodný přístup občanů k informacím z jednání zastupitelstva a je tedy jednoznačným krokem zpět v možnostech demokratické kontroly zastupitelů ve výkonu moci svěřené jim občany.
Dle navrhované změny nebudou na úřední desce ani na internetových stránkách města nadále zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva, ale pouze usnesení. Zápis nedostanou k dispozici dokonce ani zastupitelé. Celý zápis bude k nahlédnutí na městském úřadě, jeho výtah bude uveřejňovat Novostrašecký měsíčník.
Co nám na navrhovaných změnách vadí?
Oba zmíněné způsoby jak získat více informací mají však své ale. nahlédnutí do zápisu znamená nutnost osobní návštěvy městského úřadu, samozřejmě v úředních hodinách, a opisování z dokumentu (možnost kopírování bude určitě jen za úplatu). Novostrašecký měsíčník je k dispozici i na internetu, ale publikovaným výtahům hrozí nebezpečí subjektivního přístupu k výběru informací.
Jak je tomu jinde?
Jednotlivá města uplatňují v této oblasti různé přístupy. Namátkový průzkum internetových stránek měst nám prozradí, že asi třetina měst skutečně uveřejňuje pouze usnesení. Ovšem velká část měst má na stránkách kompletní zápisy - do této kategorie patří dosud i Nové Strašecí. A mnoho dalších měst jde naopak ještě dále: zveřejňují záznamy o tom, jak kdo hlasoval (Rakovník), publikují zvukové záznamy ze zasedání (Chrudim, Mladá Boleslav), a nebo dokonce vysílají přímý přenos jednání v kabelové televizi (Moravské Budějovice).
Závěr?
Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsme přesvědčeni, že návrh jde jednoznačně proti současné tendenci rozšiřování elektronické komunikace mezi úřady a občany a zpřístupňování informací i nad rámec platných právních norem.
Jeho schválení by navíc přineslo větší zátěž pracovníkům městského úřadu, neboť to budou oni, kteří budou muset zápisy předkládat občanům k nahlédnutí. (Plné znění naleznete na www.mestoprorodinu.cz)