Chodník v Nádražní ulici, po kterém denně projdou tisíce lidí, byl v diagnostice místních komunikací označen jako kritický. Město jej hodlá v posledním měsíci letních prázdnin opravit. Spolu s ním bude zrekonstruován zadní vjezd do Trávnické ulice kolem Jednoty.

Jako zcela nevyhovující byl chodník v Nádražní ulici označen již dříve, ale s jeho opravou se mělo začít společně při rekonstrukci mostu v již zmíněné ulici.

„Z toho důvodu nebyl uváděn v časovém plánu oprav s tím, že nebylo v době uzavření diagnostiky známo, kdy by oprava měla nastat. Oprava mostu však byla správcem státní komunikace odložena na neurčito a stav chodníku vzhledem k frekvenci jeho používání je neúnosný,“ sdělil důvody rekonstrukce tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.

Zcela zdevastovaný chodník je špatnou vizitkou pro město jako takové. Denně zde procházejí nespočet občanů Rakovníka, ale také cizinci či turisté, kteří přijeli blíže poznat naše královské město. I proto vedení města rozhodlo o jeho rekonstrukci ještě v letošním roce.

Město Rakovník prostřednictvím odboru správy majetku požádá správce státního majetku, v jehož vlastnictví most je, aby alespoň provizorně opravil chodník na příslušném mostě. Jedná se především o krajní části, kde je chodník propadlý.

Celá rekonstrukce chodníku včetně úpravy zadního vjezdu do Trávnické ulice bude probíhat ve dvou etapách.

„První část chodníku bude napojena na původní chodník a ve druhé etapě se počítá s obnovou kompletního povrchu. Rozšíření silnice se bude týkat úseku vjezdu do ulice Trávnická zezadu okolo Jednoty. Rozšíření vozovky bude v místě rozjezdu na cca 6 metrů tak, aby vozovka umožňovala bezpečný průjezd dvou vozidel vedle sebe. Současný stav neumožňuje bezpečné odbočení do této ulice, pokud v rozjezdu stojí vyjíždějící auto,“ přiblížil informace tajemník rakovnické radnice.

Město oslovilo v této souvislosti dvě rskovnické firmy, konkrétně firmu Froněk dopravní stavby a ÚMK spol. s. r. o. Rakovník. Dle slov rakovnické radnice se o rekonstrukci nakonec postará druhá jmenovaná firma, která předložila výhodnější nabídku ve výši okolo 281 tisíc korun. Oprava by měla probíhat v posledním měsíci letních prázdnin a měla by potrvat maximálně tři týdny. Jako povrch byla zvolena zámková dlažba.

„Vzhledem k tomu že v Rakovníku stále probíhají výkopové práce a do budoucna zcela jistě probíhat budou, provede město úpravu povrchu v zámkové dlažbě, která je obnovitelná,“ dodal závěrem mluvčí Jan Polák.