„Celkovou úrodu zachránil červen a i červenec byl pro polní výrobu velice příznivý. Bylo dostatek srážek a nebylo tolik tropických dnů jako vloni. A i řepka, která byla velice nízká, díky vláze všechno dohnala a semínko bylo nakonec velmi pěkné,“ popisuje zdárný rok Jaroslav Mikoláš, předseda středočeské agrární komory.

Ač bylo Rakovnicko v porovnání se Středočeským krajem vždycky pozadu, tentokrát se výnos vyrovnal krajskému průměru. Výnos pšenice byl vůbec největší v historii okresu, ječmene ozimého rovněž. Výnos ječmene byl pak druhý nejvyšší v historii.

„Zemědělci rakovnického okresu umí dělat zemědělství, ale vzhledem k regionu, který je jedním z nejsušších v celé republice, nebyla úroda nikdy tak vysoká. Pokud ale máme srovnatelné podmínky, tak jsme na tom velice dobře,“ upozorňuje předseda krajské agrární komory.

Výnos obilovin si pochvaluje i ředitel firmy Rakochmel Miloslav Mánek. „Oproti loňsku jsme na tom velmi dobře. Co se týče řepky, tam už je to horší. U nás se projevily jarní mrazíky celkem hodně, takže výnos je v průměru o něco nižší. Ale s olejnatostí nemáme problém,“ popisuje Miloslav Mánek.

Výnos řepky v rámci okresu byl přesto celkově o něco vyšší než vloni, a to o necelou půl tunu na hektar. Cekově se jednalo o čtvrtý nejlepší výsledek. Její kvalitu si pochvaluje i Jaroslav Mikoláš. „Ze začátku to bylo trochu horší, porostly lehce neúměrně zrály, ale po počátečních problémech se řepka vylepšila a celkově se dá říci, že olejnatost byla velice slušná,“ říká. Olejnatost dosáhla téměř 41 procent.

Co se týče kvality obilovin, ta už byla o něco slabší. Vloni se urodila většina potravinářského obilí, letos je ho pouze 40 procent, zatímco krmného 60 procent.

Samotná sklizeň začala oproti loňskému roku, kdy bylo velké sucho o něco později a až na několik deštivých dnů byl její postup bezproblémový. „Na mnoha místech bylo v druhé polovině srpna spousta srážek, ale na Rakovnicko přišly až na jeho konci, předtím se nám deště vyhýbaly,“ vysvětluje Mikoláš.

Přestože letošní sklizeň dopadla dobře, dlouhodobý problém sucha, se kterým se rakovničtí zemědělci potýkají, jeden slušný rok nevyřeší. Řešením by ovšem měly být vodní nádrže u Senomat a Šanova a také přivaděč z Povodí Ohře, jehož realizace je na dobré cestě. „Bavili jsme se o těchto projektech s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a měly by být zrealizovány do roku 2030,“ potvrdil Mikoláš.

Výnosy:

Plodina Rakovnicko - tuna z hektaru (2019) Rakovnicko - počet hektarů Středočeský kraj - tuna z hektaru (2019) Středočeský kraj - počet hektarů
Pšenice ozimá 6,51 (5,26) 7700 6,58 (5,98) 158750
Pšenice jarní 3,96 (3,02) 105 5,18 (4,23) 6373
Ječmen ozimý 6,46 (5,73) 892 6,46 (5,91) 24048
Ječmen jarní 4,87 (4,80) 847 5,46 (5,37) 38880
Žito 5,01 (4,39) 417 5,81 (4,84) 4614
Oves 3,52 (3,01) 101 4,23 (3,22) 4593
Trikale 6,28 (5,19) 428 5,84 (5,01) 5317
Obiloviny celkem 6,25 (5,21) 10490 6,27 (5,73) 242574
Řepka 3,49 (3,02) 4972 3,53 (3,19) 86545

V závorce porovnání s rokem 2019, zdroj Ministerstvo zemědělství