Nejprve posezení s třídními učiteli v kmenových učebnách, nadělování dárků, hry a uvolněná konverzace, pak více než hodinový program v Novostrašeckém kulturním centru. Nejprve se svým písničkovým pásmem vystoupili studenti čtvrtých ročníků.

Ačkoli někteří z nich se dozajista nehodlají živit zpěvem, okouzlili obecenstvo zápalem, s jakým se jednotlivých skladeb zhostili.

Čtvrťáci byli poté vystřídáni školním sborem pod vedením Jaroslavy Polákové, který předvánoční atmosféru umocnil kombinací lidových písniček a koled. Hurá, prázdniny!

Autoři: Studenti Gymnázia Jana Amose Komenského v Novém Strašecí