„Cílem výzvy je měnit prostředí ve městě pomocí odborníků promyšleně a s dlouhodobým dopadem na podmínky života v něm. Chceme reagovat na skutečné potřeby občanů a zapojovat je do tvorby veřejných prostranství od samého začátku tam, kde je potřeba,“ vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Předpokládaná hodnota asistenčního programu je padesát tisíc korun, na nichž se má město podílet patnácti tisíci. Rakovničtí radní se už rozhodli uzavřít smlouvu o poskytnutí odborné podpory a služeb při rozvoji veřejných prostranství na projekt regenerace sídliště Vinohrady – Pod Václavem se spolkem Pěstuj prostor. Právě u tohoto projektu město zjišťovalo prostřednictvím dotazníku nápady a připomínky občanů. Těm chybí v lokalitě například více parkovacích míst, laviček nebo odpadkových košů.

Plynové kotle fungující na výjimku by brzy měly nahradit nové

Společnost Technické služby Nové Strašecí provozuje kotelny ve městě a na jejich provoz má výjimku od Odboru životního prostředí Středočeského kraje. To by se ale mělo změnit.

Technické služby požádaly o předložení cenové nabídky společnost CZ TEPLO s.r.o. na zpracování projektové dokumentace, která vyřeší náhradu stávajících plynových kotlů v Topinkově ulici a umožní rozšíření kondenzačních kotlů v případě ukončení provozu KGJ včetně dostačující kapacity výkonu pro případné nové odběratele v sídlišti Křivoklátská.

Firma, která zpracovala i projektovou dokumentaci na rekonstrukci rozvodů TU a instalaci objektových předávacích stanic v sídlišti Křivoklátská, předložila nabídku ve výši 119 tisíc korun včetně DPH. Termín předání projektové dokumentace je do 30. listopadu.