Dále odbor investic městského úřadu navrhuje financovat územní plán z rozpočtu města takto: letos by byla uvolněna částka 200 tisíc.

Z toho na pořízení zadání územního plánu by šlo 65 tisíc korun, na zpracování doplňujících průzkumů 130 tisíc korun.

Další platby smlouva řeší až po vydání územního plánu města. Zastupitelé předpokládají, že se uskuteční až v příštím roce.