Představitelé svazku se zúčastnili jednání se starostou Rakovníka Pavlem Jenšovským. Podle předsedy svazku Zdeňka Nejdla město Rakovník nepředložilo rozumné argumenty pro svůj krok. Zástupci svazku neměli možnost k problému diskutovat.
„Snažili jsme se zjistit, co se městu na práci svazku nelíbí, případně se domluvit na podmínkách, při kterých by Rakovník členem zůstal. To jsme se zatím nedozvěděli. Zvali jsme vedení města na minulou radu svazku, zúčastnil se místostarosta Samaš. Jediné, co jsme se dozvěděli, že ani letošní plán činnosti svazku nenaznačuje, že by se stav měl změnit," zkonstatoval Nejdl 
s tím, že na pondělním jednání přednese další argumenty a pokusí se rozhodnutí zvrátit.

Protože už v minulosti opustilo svazek zhruba dvacet obcí, na sněmu svazku zazněla v diskusi otázka, co se Svazkem měst a obcí dále. Jestli je jeho činnost dostačující a jestli dále plní svůj účel jako při založení.

Ve hře je několik možností. Nabízí se transformace se Svazkem pro dopravní obslužnost. Tato možnost se ukázala spíše jako nemožná. Některé obce by po sloučení se Svazkem pro dopravní obslužnost z tohoto svazku vystoupily.

Další možností je vznik úplně nového svazku. Město Rakovník totiž chce být členem funkčního svazku, který jim něco přinese. Nebrání se pomáhat obcím s dopravní obslužností, nebrání se zaplatit si nabízené služby, na provoz kanceláře. Musí se ale propočítat, co by založení nového spolku stálo. Jaké by byly náklady na úvazek administrativního pracovníka.

V jednání města je poskytnutí kanceláře za nižší cenu v jeho prostorách i pro Spolek dopravní obslužnosti, který by zánikem SMOR o ni přišel.

V diskusi nejprve zazněly spíše argumenty pro rozpuštění svazku. Přišel s nimi například Tomáš Valer, starosta Senomat: „Měli bychom se vážně zamyslet, jestli činnosti, které pro nás SMOR vykonává, jsou ještě dostatečně nosné, abychom do toho dávali své peníze, energii a čas. Pokud Rakovník vystoupí, stanou se Senomaty největším přispěvatelem svazku 
a i já si budu muset zodpovědět otázku před zastupitelstvem, proč jsme členy svazku." Dále vyjádřil obavy o vystoupení ze svazku dalších obcí.
Senátorka pro Lounsko 
a Rakovnicko Zdeňka Hamouzová podotkla: „Podle mého názoru snadno ustupujete z pozic. Chystáte na zastupitelstvo zástupce starostů s konkrétním výčtem, čím je členství přínosné?" Navrhovat rozpuštění svazku je předčasné i podle Jiřího Loskota, předsedy Svazku pro dopravní obslužnost. Převzetí činností SMOR si dovede představit, ale lepší je jít na zastupitelstvo, bojovat a podpořit předsedu SMOR Zdeňka Nejdla.

Je tedy ještě účelné SMOR držet bez ohledu na vystoupení Rakovníka? Ukončení činnosti svazku jako špatné rozhodnutí bere starosta Kolešovic Martin Dvořák. Transformaci svazků vidí skepticky: „Rozpuštění svazku je proti rozvoji Rakovnicka. Nechme to zatím být, jak to je. Vždyť 
o co máme vyšší náklady? 
O pár korun. Svazky fungují. 
A SMOR tady udělal spoustu práce, cyklostezky a akce pro celé Rakovnicko, například Krakovecký meč. V rozpočtu máme dát Pustovětům deset tisíc na opravu cyklotras. Kdo jiný na to dá? Rakovník?" Podle něj v rozpočtu SMOR jsou peníze i na činnost v roce 2016 a svazek dál může například utlumit činnost kanceláře. „Jakmile svazek skončí, přestaneme spolupracovat. Měli bychom pokračovat alespoň 
v roce 2016 a dále uvidíme," shrnul Dvořák. Pro zachování svazku byli i další starostové. Jen uvedli potřebu najít novou náplň svazku. „Sami bychom si měli rozmyslet, co by měl pro nás svazek dělat a zlepšit. Je důležité, hlavně pro nové starosty, sejít se a říci si své zkušenosti," mínila Alena Klobásová, starostka Pustovět. Nová náplň se rýsuje také v podobě projektu Meziobecní spolupráce, který se prodlužuje o dalších pět měsíců.

Dát čas rozhodnutí o osudu Svazu měst a obcí Rakovnicka (SMOR) chtěl i starosta Břežan Pavel Škrle. Mínil udělat větší diskusi o činnosti svazku. Problémy s náplní a fungováním svazku se řešily už delší dobu. „Možná je trochu chyba, že se sejdeme jedenkrát za půl roku a řešení problémů necháváme jen na výkonné radě a sami nepřicházíme s nějakými nápady. Svazek je důležitý tam, kde nefungují mikroregiony," usuzoval Škrle.

Starosta Sýkořice Jiří Šulc viděl v rozhodnutí města vystoupit ze SMOR hodně velký politický podtext. „Není to o penězích. Jsem proti, aby se spolek rušil. Nemá cenu městu nabízet jiné podmínky," řekl Šulc. Zastupitelé Rakovníka nereagovali ani na snížení příspěvků za obyvatele. Dále ani na návrh, zvolit za Zdeňka Nejdla jiného zástupce města ve spolku.

Z dlouhé diskuse vyplynulo, že podle některých starostů není potřeba město Rakovník přemlouvat k setrvání ve SMOR, ale spíše se domluvit, jak fungovat dál i bez Rakovníka, protože obce by měly držet pohromadě. Přesto se předseda svazku Zdeněk Nejdl pokusí na dnešním jednání zastupitelstva oddálit rozhodnutí města Rakovníka. Představenstvo SMOR usoudí po dnešním zastupitelstvu města Rakovník, jak dál.

Historie svazku:

Svazek měst a obcí Rakovnicka vznikl v roce 2003. Je to dobrovolné sdružení obcí působící na území okresu Rakovník. Je v něm 58 obcí. Realizuje malé či větší projekty na podporu rozvoje Rakovnicka. Zajišťuje informační a poradenský servis pro členské obce, vzdělávání zástupců a zaměstnanců členských obcí, přípravu a realizaci investičních i neinvestičních projektů podporovaných z různých dotačních programů. Na Rakovnicku je svazek významným koordinátorem rozvoje cestovního ruchu. Zabývá se projekty turistické infrastruktury, propagací a prezentací regionu. Spolupracuje přitom s veřejnými i soukromými poskytovateli služeb pro návštěvníky Rakovnicka.